Meyrê

Keç Meyrê Meyrê lê lê lê Meyro
Şîrînê şemamê lê lê Seyro
.
Keç Meyra mêrinî lê lê Meyro
Bab delala mêrinî lê lê Meyro
Bab delala mêrînî lê lê Meyro
Tu xizêma zêrînî gewr û rindê Seyro
.
Tu xizêma zêrîn î lê lê Meyro
Ser textê law qîzînî lê lê Meyro
Keç Meyrê Meyrê lê lê lê Meyro
Şîrînê şemamê lê lê Seyro
Bav delala kêrikî lê lê lê Meyro
Tu bi xizêma şirik î gewr û rindê Seyro
.
Tu bi xizêma şirikî gewr û rindê Seyro
Ser bextê law keçik î gewr û rindê Seyro

کاراپێتێ خاچۆ -   ئەدوولێ
مەیرێ

کەچ مەیرێ مەیرێ لێ لێ لێ مەیرۆ
شیرینێ شەمامێ لێ لێ سەیرۆ
.
کەچ مەیرا مێرنی لێ لێ مەیرۆ
باب دەلالا مێرنی لێ لێ مەیرۆ
باب دەلالا مێرینی لێ لێ مەیرۆ
تو خزێما زێرینی گەور وو رندێ سەیرۆ
.
تو خزێما زێرین ئی لێ لێ مەیرۆ
سەر تەختێ لاو قیزینی لێ لێ مەیرۆ
کەچ مەیرێ مەیرێ لێ لێ لێ مەیرۆ
شیرینێ شەمامێ لێ لێ سەیرۆ
باڤ دەلالا کێرکی لێ لێ لێ مەیرۆ
تو ب خزێما شرک ئی گەور وو رندێ سەیرۆ
.
تو ب خزێما شرکی گەور وو رندێ سەیرۆ
سەر بەختێ لاو کەچک ئی گەور وو رندێ سەیرۆ
Hatiye anîn ji : Sedsala Qêrînekê: Karapetê Xaço (Salihê Kevirbirî)