Hesenîko

Hesen Hesen heyran
Dilê min ji te maho
Emê malê me barkirine zozanê jorî
Cem Rezaho
Heke Reza ji min pirsî
Bê minê Asê xwesto lo
Qelen daho
Melûlê Aso
.
Hesen heyran ji zozanê jorî
Heta vira
Gidî dibê xwîna sor rijiyaye
Ser kevira
Wele heta Hesenîkê min nebê xweyê
Ez nabêm bira
Melûlê Aso
.
Hesen heyran dilê min ji te maho
Emê malê bar kin herine zozanê jorî
Cem Rezaho
Herke Reza ji min pirsî bê
Minê Asê xwesto
Qelen daho
Melûlê Asê
Hesen Hesen heyran
Me Mûradê lo lem e lem e
Gidî dibê kelekvano
Lo li bextê te me
Gidî tê Hesenîkê min derbas kî
Le ava çemo
Gidî dibê wez kefîlê heqê te me
Melûlê Asê

کاراپێتێ خاچۆ -   ئەدوولێ
هەسەنیکۆ

هەسەن هەسەن هەیران
دلێ من ژ تە ماهۆ
ئەمێ مالێ مە بارکرنە زۆزانێ ژۆری
جەم رەزاهۆ
هەکە رەزا ژ من پرسی
بێ منێ آسێ خوەستۆ لۆ
قەلەن داهۆ
مەلوولێ آسۆ
.
هەسەن هەیران ژ زۆزانێ ژۆری
هەتا ڤرا
گدی دبێ خوینا سۆر رژیایە
سەر کەڤرا
وەلە هەتا هەسەنیکێ من نەبێ خوەیێ
ئەز نابێم برا
مەلوولێ آسۆ
.
هەسەن هەیران دلێ من ژ تە ماهۆ
ئەمێ مالێ بار کن هەرنە زۆزانێ ژۆری
جەم رەزاهۆ
هەرکە رەزا ژ من پرسی بێ
منێ آسێ خوەستۆ
قەلەن داهۆ
مەلوولێ آسێ
هەسەن هەسەن هەیران
مە موورادێ لۆ لەم ئە لەم ئە
گدی دبێ کەلەکڤانۆ
لۆ ل بەختێ تە مە
گدی تێ هەسەنیکێ من دەرباس کی
لە آڤا چەمۆ
گدی دبێ وەز کەفیلێ هەقێ تە مە
مەلوولێ آسێ
Hatiye anîn ji : Sedsala Qêrînekê: Karapetê Xaço (Salihê Kevirbirî)