Filîtê Quto

Heylo heylo heylo heylo heylo heylo
Heylo heylo heylo heylo Şemê rebenê
.
Şemê digo Filîto lawo
Li me hatî karwanê xwê yo
Daniye li Kaniya Badereşê
Lawo ser avêyo Şemê rebenê
Dibê Filîtê Quto gelo digere
Dîsa li xirabiyê Şemê rebenê
Şemê digo Filîto lawo dilê minê
.
Wê dil dibêyo
Ne min go lawo neçe pêşiya vî terş û tarişan
De terş û talişî gune ne
Çavê jin û zarê wana qerimî ne
Wa li rêyo Şemê rebenê
Heylo hey lo hey lo hey lo hey lo hey lo hey lo
Şemê digo Filîto min go
Lawo karwan hato ji Bilêderê
Mamê Elî Etmankî bi sê denga dikir gazî
Li xulam û xizmetkara digo bavê kî no
Hûnê bara biqelêbin bikevine berê
Minê rojekê dua dikir
Serê min û Filîtê Quto kurê Şemê
Li Panava Qîre dîsa di hev de derê
Şemê rebenê
.
Şemê digo Filîto lawo min go ji Pozê Qîre
Heta Delana Paşo çend neqeb e
Dibê mertala bavê Hesen lawo
Gelo sorî gulkî bi keb e
Herçî şerê Bavê Hesen tê de ye
Daîm Qetilxwîn e bi xezeb e lê Şemê rebenê
.
Filîtê Quto bi sê denga
Dikir gazî li Mamê Elî Etmankî
Digo lawo hêstira pêşî
Hêstira paşî deyne baca rêyo
Xulam û xizmetkara digot
Gelo gelî xulaman hûnê hêstira pêşî
Hêstira paşî bidine Filîtê Quto
Bila bibe qelenê diya xwe ye Şemikê lo
Lê Şemê rebenê
Şemê digo Filîto lawo roja me derketî
Wî ji Anedolê
Şewq û şemala xwe da pozê Seydim Qasim
Tapiya Biro mertala Bavê Hesen gulkê dorê
Ji xêra mala Xwedê re
Gavê li bavê Hesenî Talekî û pêşîrtengî
Bira tê derketa çend peyayê Mala Hesen
Korê Şemê rebenê.
Şemê digo Filîto lawo
Karwan temam dibên em karwanî ne
Bila ji Mamê Elî Etmankî pêştir
Ji karwan û bazirgana
Li welat û şaristana negerîne
Îro derbekê dayê
Li bejn û bala Filîtê Quto
Li bavê Hesenî tal e
Û ka mêra ji mala wana ditepîne
Lê Şemê rebenê

کاراپێتێ خاچۆ -   ئەدوولێ
فلیتێ قوتۆ

هەیلۆ هەیلۆ هەیلۆ هەیلۆ هەیلۆ هەیلۆ
هەیلۆ هەیلۆ هەیلۆ هەیلۆ شەمێ رەبەنێ
.
شەمێ دگۆ فلیتۆ لاوۆ
ل مە هاتی کاروانێ خوێ یۆ
دانیە ل کانیا بادەرەشێ
لاوۆ سەر آڤێیۆ شەمێ رەبەنێ
دبێ فلیتێ قوتۆ گەلۆ دگەرە
دیسا ل خرابیێ شەمێ رەبەنێ
شەمێ دگۆ فلیتۆ لاوۆ دلێ منێ
.
وێ دل دبێیۆ
نە من گۆ لاوۆ نەچە پێشیا ڤی تەرش وو تارشان
دە تەرش وو تالشی گونە نە
چاڤێ ژن وو زارێ وانا قەرمی نە
وا ل رێیۆ شەمێ رەبەنێ
هەیلۆ هەی لۆ هەی لۆ هەی لۆ هەی لۆ هەی لۆ هەی لۆ
شەمێ دگۆ فلیتۆ من گۆ
لاوۆ کاروان هاتۆ ژ بلێدەرێ
مامێ ئەلی ئەتمانکی ب سێ دەنگا دکر گازی
ل خولام وو خزمەتکارا دگۆ باڤێ کی نۆ
هوونێ بارا بقەلێبن بکەڤنە بەرێ
منێ رۆژەکێ دوا دکر
سەرێ من وو فلیتێ قوتۆ کورێ شەمێ
ل پاناڤا قیرە دیسا د هەڤ دە دەرێ
شەمێ رەبەنێ
.
شەمێ دگۆ فلیتۆ لاوۆ من گۆ ژ پۆزێ قیرە
هەتا دەلانا پاشۆ چەند نەقەب ئە
دبێ مەرتالا باڤێ هەسەن لاوۆ
گەلۆ سۆری گولکی ب کەب ئە
هەرچی شەرێ باڤێ هەسەن تێ دە یە
دایم قەتلخوین ئە ب خەزەب ئە لێ شەمێ رەبەنێ
.
فلیتێ قوتۆ ب سێ دەنگا
دکر گازی ل مامێ ئەلی ئەتمانکی
دگۆ لاوۆ هێسترا پێشی
هێسترا پاشی دەینە باجا رێیۆ
خولام وو خزمەتکارا دگۆت
گەلۆ گەلی خولامان هوونێ هێسترا پێشی
هێسترا پاشی بدنە فلیتێ قوتۆ
بلا ببە قەلەنێ دیا خوە یە شەمکێ لۆ
لێ شەمێ رەبەنێ
شەمێ دگۆ فلیتۆ لاوۆ رۆژا مە دەرکەتی
وی ژ آنەدۆلێ
شەوق وو شەمالا خوە دا پۆزێ سەیدم قاسم
تاپیا برۆ مەرتالا باڤێ هەسەن گولکێ دۆرێ
ژ خێرا مالا خوەدێ رە
گاڤێ ل باڤێ هەسەنی تالەکی وو پێشیرتەنگی
برا تێ دەرکەتا چەند پەیایێ مالا هەسەن
کۆرێ شەمێ رەبەنێ.
شەمێ دگۆ فلیتۆ لاوۆ
کاروان تەمام دبێن ئەم کاروانی نە
بلا ژ مامێ ئەلی ئەتمانکی پێشتر
ژ کاروان وو بازرگانا
ل وەلات وو شارستانا نەگەرینە
ئیرۆ دەربەکێ دایێ
ل بەژن وو بالا فلیتێ قوتۆ
ل باڤێ هەسەنی تال ئە
وو کا مێرا ژ مالا وانا دتەپینە
لێ شەمێ رەبەنێ
Hatiye anîn ji : Sedsala Qêrînekê: Karapetê Xaço (Salihê Kevirbirî)