Bişêriyo

Eman eman eman Bişêriyo
Baraviyê digo Bişêriyo heyran
Tepa Barava mala min zêr mala me ye
Gidî berê mala me li quble ye
Çi gotin û şitexalye îşev tê bêjî
Lo destûra te ye
Heçî ramûsana ji te bavê te zêde ye
Eman eman eman Bişêriyo
.
Bişêriyo digo lê lê Baraviyê
Bejna te zirav e rihana tarî
Heşîn dike li Tepa Barava li wî diyarî
Rojek hatî mala bavê te bi mêvanî
Eman eman Baraviyê
.
Baraviyê digo Bişêriyo
Heyran wez xeyîdî me
Bi te re xeber nadim
Ezê rabim bi şarê bikirim
Gulka badim
Çûme Ziyareta Siltan Sêxmûs
Minê lawikekê xwe diye
Tobe giregirê, lo Bişêriya nadim
Eman eman eman Bişêriyo

کاراپێتێ خاچۆ -   ئەدوولێ
بشێریۆ

ئەمان ئەمان ئەمان بشێریۆ
باراڤیێ دگۆ بشێریۆ هەیران
تەپا باراڤا مالا من زێر مالا مە یە
گدی بەرێ مالا مە ل قوبلە یە
چ گۆتن وو شتەخالیە ئیشەڤ تێ بێژی
لۆ دەستوورا تە یە
هەچی رامووسانا ژ تە باڤێ تە زێدە یە
ئەمان ئەمان ئەمان بشێریۆ
.
بشێریۆ دگۆ لێ لێ باراڤیێ
بەژنا تە زراڤ ئە رهانا تاری
هەشین دکە ل تەپا باراڤا ل وی دیاری
رۆژەک هاتی مالا باڤێ تە ب مێڤانی
ئەمان ئەمان باراڤیێ
.
باراڤیێ دگۆ بشێریۆ
هەیران وەز خەییدی مە
ب تە رە خەبەر نادم
ئەزێ رابم ب شارێ بکرم
گولکا بادم
چوومە زیارەتا سلتان سێخمووس
منێ لاوکەکێ خوە دیە
تۆبە گرەگرێ, لۆ بشێریا نادم
ئەمان ئەمان ئەمان بشێریۆ
Hatiye anîn ji : Sedsala Qêrînekê: Karapetê Xaço (Salihê Kevirbirî)