Lerzan

Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
Her çend yarim bêzare
Her çend yarim bêzare
Be îşqî çare naçare
Be îşqî çare naçare
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
.
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
To balakey bo ¿
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
.
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
Fistan xoşe guşey awîn
Zibr u sosen ¿
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
.
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane
¿
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Lerzan, lerzan, ho lerzan e
Şadiye u helperkêy Kurdane
Şadiye u helperkêy Kurdane.

کامکارس - (1997)  نگهتنگالە وته آ برۆکەن ونگ
لەرزان

لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
هەر چەند یارم بێزارە
هەر چەند یارم بێزارە
بە ئیشقی چارە ناچارە
بە ئیشقی چارە ناچارە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
.
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
تۆ بالاکەی بۆ ¿
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
.
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
فستان خۆشە گوشەی آوین
زبر و سۆسەن ¿
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
.
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
¿
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
لەرزان, لەرزان, هۆ لەرزان ئە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە
شادیە و هەلپەرکێی کوردانە.