Narînê

Min ji teyran teyrek dîbû
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
Bêw ezmanan xwengî bû
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
Zava siwarê hespê boz
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
《Narînê》
《Narînê, Narîna min》
.
¿ Bûkê raxînin (Bûka me bi rêxînin)
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
Li meydanan rakir toz
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
Min ji teyran teyrek dîbû
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
《Narînê, Narînê, Narîna min》
.
Min ji teyran teyrek dîbû
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
Bêw ezmanan xwengî bû
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
Zava siwarê hespê boz
Narînê, Narînê, Narîna min
Şekirê, şîrînê, bermaliya min
.
《Narînê》
《Narînê, Narîna min》
《Şekirê, şîrînê, bermaliya min》

کامکارس -   جهێ
نارینێ

من ژ تەیران تەیرەک دیبوو
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
بێو ئەزمانان خوەنگی بوو
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
زاڤا سوارێ هەسپێ بۆز
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
《نارینێ》
《نارینێ, نارینا من》
.
¿ بووکێ راخینن (بووکا مە ب رێخینن)
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
ل مەیدانان راکر تۆز
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
من ژ تەیران تەیرەک دیبوو
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
《نارینێ, نارینێ, نارینا من》
.
من ژ تەیران تەیرەک دیبوو
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
بێو ئەزمانان خوەنگی بوو
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
زاڤا سوارێ هەسپێ بۆز
نارینێ, نارینێ, نارینا من
شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من
.
《نارینێ》
《نارینێ, نارینا من》
《شەکرێ, شیرینێ, بەرمالیا من》