Hîvê

Hive hive hive hive hiva min
Dil kemin dil dina min
wax Neçirvana jina min
Deyndara evina min
Ne nezi ne dûri min hive
Hive hive hive hive hiva min
Dil kemin dil dina min
Neçirvana jina min, Hive
Hive hive hive sûret seve
Dil kevir rû bedewe
Wax eşa li nav hinave
Şerine gulmek ave
Şerine gulmek ave, Hive
Hive hive hive sûret seve
Dil kevir rû bedewe
eşa li nav hinave, Hive
Na na na na na tu naye
Heviyen min dan ber baye
Wax en çûyi şûnve naye
Ji bo te nakevim taye
Ji bo te nakevim taye, Hive
Na na na na na tu naye
Heviyen min dan ber baye
Ji bo te nakevim taye, Hive

هۆزان دینۆ - (2010)  دیسا چوو
هیڤێ

هڤە هڤە هڤە هڤە هڤا من
دل کەمن دل دنا من
واخ نەچرڤانا ژنا من
دەیندارا ئەڤنا من
نە نەز نە دوور من هڤە
هڤە هڤە هڤە هڤە هڤا من
دل کەمن دل دنا من
نەچرڤانا ژنا من, هڤە
هڤە هڤە هڤە سوورەت سەڤە
دل کەڤر روو بەدەوە
واخ ئەشا ل ناڤ هناڤە
شەرنە گولمەک آڤە
شەرنە گولمەک آڤە, هڤە
هڤە هڤە هڤە سوورەت سەڤە
دل کەڤر روو بەدەوە
ئەشا ل ناڤ هناڤە, هڤە
نا نا نا نا نا تو نایە
هەڤیەن من دان بەر بایە
واخ ئەن چووی شوونڤە نایە
ژ بۆ تە ناکەڤم تایە
ژ بۆ تە ناکەڤم تایە, هڤە
نا نا نا نا نا تو نایە
هەڤیەن من دان بەر بایە
ژ بۆ تە ناکەڤم تایە, هڤە