Bê Te Nabê

be te na beeeeee
ez çi bikim delalamin
be te nabe
çiyaye bilind be dar nabe
be te nabe
ez çi bikim delalamin
be te nabeeee
çawreşaminnn
be te nabeeeeee
ez çibikim delamamin
be te nabee
çiyaye bilind be dar nabe
be te nabe
ez çibikim tu ji birnabe
be te nabe
oy delalaminn
be te nabeee
gulu giha be av nabe
be te nabeeeeee
ez çibikim delalamin
be te nabeeeee
dikim nakim
tu ji birnabi
delamamin oy, şirinamin

هۆزان دینۆ - (2010)  دیسا چوو
بێ تە نابێ

بە تە نا بەەەەەە
ئەز چ بکم دەلالامن
بە تە نابە
چیایە بلند بە دار نابە
بە تە نابە
ئەز چ بکم دەلالامن
بە تە نابەەەە
چاورەشامننن
بە تە نابەەەەەە
ئەز چبکم دەلامامن
بە تە نابەە
چیایە بلند بە دار نابە
بە تە نابە
ئەز چبکم تو ژ برنابە
بە تە نابە
ۆی دەلالامنن
بە تە نابەەە
گولو گها بە آڤ نابە
بە تە نابەەەەەە
ئەز چبکم دەلالامن
بە تە نابەەەەە
دکم ناکم
تو ژ برناب
دەلامامن ۆی, شرنامن