Were

Rûkena min were
Delala min were
Ez heyrana bejna te
Roniya çavêm (çavê min) were
Ez heyrana çaven reş
Delala dilêm (dilê min) were
.
Mala bavê te xirab be çima deng nakî
Delala dilêm (dilê min) were
Mala bavê te bişewite çima deng nakî
Roniya çavê min were
.
Ez heyrana bejna te
Delala dilêm (dilê min) were
Ez heyrana çaven reş
Roniya çavem (çavê min) were
.
Ez çûm cem şêxê bê xêr
Delala dilêm (dilê min) were
Ez çûm cem şêxê bê xêr
Roniya çavêm (çavê min) were
.
Min bo te nuxse (nivişte) çekir
Delala dilêm (dilê min) were
Min bo te nuxse (nivişte) çekir
Roniya çavêm (şavê min) were
.
Male bavê te xirab be dîsa nehati
Delala dilêm (dilê min) were
Male bavê te bişewite dîsa nehatî
Roniya çavêm (çavê min) were
.
Nuxse (nivişte) jî fêde nekir
Delala dilêm were
Şêxan jî fede nekir
Roniya çavêm were
.
Çavên min reya te ye
Delala dilêm were
Çavên min rêya te ye
Roniya çavêm were
.
Evîn bê te sêwîye
Delala dilêm were
Evîn bê te sêwîye
Roniya çavêm were
.
An em bibin wek Mem û Zîn bi hev negihêjin
Delala dilêm were
An jî wek Sitî û Tajdin dilşadî bijin
Delala dilêm were

هۆزان دینۆ - (2004)  چوو
وەرە

رووکەنا من وەرە
دەلالا من وەرە
ئەز هەیرانا بەژنا تە
رۆنیا چاڤێم (چاڤێ من) وەرە
ئەز هەیرانا چاڤەن رەش
دەلالا دلێم (دلێ من) وەرە
.
مالا باڤێ تە خراب بە چما دەنگ ناکی
دەلالا دلێم (دلێ من) وەرە
مالا باڤێ تە بشەوتە چما دەنگ ناکی
رۆنیا چاڤێ من وەرە
.
ئەز هەیرانا بەژنا تە
دەلالا دلێم (دلێ من) وەرە
ئەز هەیرانا چاڤەن رەش
رۆنیا چاڤەم (چاڤێ من) وەرە
.
ئەز چووم جەم شێخێ بێ خێر
دەلالا دلێم (دلێ من) وەرە
ئەز چووم جەم شێخێ بێ خێر
رۆنیا چاڤێم (چاڤێ من) وەرە
.
من بۆ تە نوخسە (نڤشتە) چەکر
دەلالا دلێم (دلێ من) وەرە
من بۆ تە نوخسە (نڤشتە) چەکر
رۆنیا چاڤێم (شاڤێ من) وەرە
.
مالە باڤێ تە خراب بە دیسا نەهات
دەلالا دلێم (دلێ من) وەرە
مالە باڤێ تە بشەوتە دیسا نەهاتی
رۆنیا چاڤێم (چاڤێ من) وەرە
.
نوخسە (نڤشتە) ژی فێدە نەکر
دەلالا دلێم وەرە
شێخان ژی فەدە نەکر
رۆنیا چاڤێم وەرە
.
چاڤێن من رەیا تە یە
دەلالا دلێم وەرە
چاڤێن من رێیا تە یە
رۆنیا چاڤێم وەرە
.
ئەڤین بێ تە سێوییە
دەلالا دلێم وەرە
ئەڤین بێ تە سێوییە
رۆنیا چاڤێم وەرە
.
آن ئەم ببن وەک مەم وو زین ب هەڤ نەگهێژن
دەلالا دلێم وەرە
آن ژی وەک ستی وو تاژدن دلشادی بژن
دەلالا دلێم وەرە