Keçê Were Nav Zebeşan

Keçê were were nav zebeşan
Yadê were were nav zebeşan
Ez qurbana çavreşan
Ez heyrana çavreşan
.
Were keçê keçê wez nexweş im
Were yadê yadê wez nexweş im
Nexwesê çavên reş im
Nexwesê çavên reş im
.
Keçê were were nav kelekan
Yadê were were nav kelekan
Ez qurbana çavbelekan
Ez heyrana çavbelekan
.
Neke keçê keçê van henekan
Neke yadê yadê van henekan
Ez qurbana çavbelekan
Ez heyrana çavbelekan
.
Keçê were were nav tît û nan
Yadê were were nav tît û nan
Ez qurbane çavxatûnan
Ez qurbane çavxatûnan.

ئەیشە شان -   گەلێری
کەچێ وەرە ناڤ زەبەشان

کەچێ وەرە وەرە ناڤ زەبەشان
یادێ وەرە وەرە ناڤ زەبەشان
ئەز قوربانا چاڤرەشان
ئەز هەیرانا چاڤرەشان
.
وەرە کەچێ کەچێ وەز نەخوەش م
وەرە یادێ یادێ وەز نەخوەش م
نەخوەسێ چاڤێن رەش م
نەخوەسێ چاڤێن رەش م
.
کەچێ وەرە وەرە ناڤ کەلەکان
یادێ وەرە وەرە ناڤ کەلەکان
ئەز قوربانا چاڤبەلەکان
ئەز هەیرانا چاڤبەلەکان
.
نەکە کەچێ کەچێ ڤان هەنەکان
نەکە یادێ یادێ ڤان هەنەکان
ئەز قوربانا چاڤبەلەکان
ئەز هەیرانا چاڤبەلەکان
.
کەچێ وەرە وەرە ناڤ تیت وو نان
یادێ وەرە وەرە ناڤ تیت وو نان
ئەز قوربانە چاڤخاتوونان
ئەز قوربانە چاڤخاتوونان.