Torîna Min

Tu nehati bu dîtnamin
Li ser nexwsiya min
Oh waho torinam min
Can dilhe xwe ji te nahêlêm
Ti cara xwe ji te silnakim
Ji ber ku bextê me huya
Feleka me ji kestiya
Hera gerdena te aza
Lê can sundi xum te nehêlêm
Ger çend sala li min biburinên
Pirça serê min sipi bikin
Çend gunaxa me ji her durbikin
Evhina ma dê pêtirbiti

جوان هاجۆ - (1991)  سی وو سێ گولێ
تۆرینا من

تو نەهات بو دیتنامن
ل سەر نەخوسیا من
ۆه واهۆ تۆرنام من
جان دلهە خوە ژ تە ناهێلێم
ت جارا خوە ژ تە سلناکم
ژ بەر کو بەختێ مە هویا
فەلەکا مە ژ کەستیا
هەرا گەردەنا تە آزا
لێ جان سوند خوم تە نەهێلێم
گەر چەند سالا ل من ببورنێن
پرچا سەرێ من سپ بکن
چەند گوناخا مە ژ هەر دوربکن
ئەڤهنا ما دێ پێتربت
Hatiye anîn ji : ciwan-haco.net