Sî û Sê Gule 2

Ji bin kas kivroskek rabû
Pist belek
Zik çil-sipi
Belengaz, ducanî kivroskekeçiyê
Dil di dev de wisa reben
Meriv tîne tobê
Tenha, tenha bûn dem
Bê qisûr. berbangeke tazi bû
Nihêri ji si û sisiyan yek
Di zik de valahiya giran ya birçitiyê
Por û rih bûne bostek
Di pêsirê de sipih.
Mil qeydkirî niheri bi milên qeydkri
Mêrxaseki kezebpola. nihêrhî
Carekê li kîvroska belengaz
Carekê li pist xwe
Filînta wî ya delal hate bira wi ku di bin balgiva wi de xeyidye,
Hate bira wi, caniya kuji desta heranê anibû
Enî bi moriyên sin û bes
Sim sipi
Beza, tolaz û reqsok,
Mehina wi ye qemer û seklawi
Çawa firibun li ber xozatê
Eger niha weha bê çare û girêdayi
Weha li pist wi lûleke sarya hendefan
Bêçare,
Ew dê bihata kustin
Ferman bêhêvi bu,
ÃSdi bila çavên wi, marzerikên kor
Dilê wi, teyrên berata bixwara
Listen

جوان هاجۆ - (1991)  سی وو سێ گولێ
سی وو سێ گولە 2

ژ بن کاس کڤرۆسکەک رابوو
پست بەلەک
زک چل-سپ
بەلەنگاز, دوجانی کڤرۆسکەکەچیێ
دل د دەڤ دە وسا رەبەن
مەرڤ تینە تۆبێ
تەنها, تەنها بوون دەم
بێ قسوور. بەربانگەکە تاز بوو
نهێر ژ س وو سسیان یەک
د زک دە ڤالاهیا گران یا برچتیێ
پۆر وو ره بوونە بۆستەک
د پێسرێ دە سپه.
مل قەیدکری نهەر ب ملێن قەیدکر
مێرخاسەک کەزەبپۆلا. نهێرهی
جارەکێ ل کیڤرۆسکا بەلەنگاز
جارەکێ ل پست خوە
فلینتا وی یا دەلال هاتە برا و کو د بن بالگڤا و دە خەیدیە,
هاتە برا و, جانیا کوژ دەستا هەرانێ آنبوو
ئەنی ب مۆریێن سن وو بەس
سم سپ
بەزا, تۆلاز وو رەقسۆک,
مەهنا و یە قەمەر وو سەکلاو
چاوا فربون ل بەر خۆزاتێ
ئەگەر نها وەها بێ چارە وو گرێدای
وەها ل پست و لوولەکە ساریا هەندەفان
بێچارە,
ئەو دێ بهاتا کوستن
فەرمان بێهێڤ بو,
Ãسد بلا چاڤێن و, مارزەرکێن کۆر
دلێ و, تەیرێن بەراتا بخوارا
لستەن