Ez Dimam

Demake min ji bîr dikir
Roja din dihat xeyala min
Ez diheyirîm şaş dimam
Heste min je ra dima
.
Ez dimam ez dimam ez dimam
Li heviya keçike ez dimam
.
Oy xwede ev çi hal e
Çi derd e çi zeman e
Ku ez pe re bûm ez dieşiyam
Gava diçû ez tene dimam
.
Nafikirî li hale min
Min ji bîr dikî yara min
Ew her tim li bîra min
Dernakevî ji dile min

جوان هاجۆ - (2006)  ۆفف
ئەز دمام

دەماکە من ژ بیر دکر
رۆژا دن دهات خەیالا من
ئەز دهەیریم شاش دمام
هەستە من ژە را دما
.
ئەز دمام ئەز دمام ئەز دمام
ل هەڤیا کەچکە ئەز دمام
.
ۆی خوەدە ئەڤ چ هال ئە
چ دەرد ئە چ زەمان ئە
کو ئەز پە رە بووم ئەز دەشیام
گاڤا دچوو ئەز تەنە دمام
.
نافکری ل هالە من
من ژ بیر دکی یارا من
ئەو هەر تم ل بیرا من
دەرناکەڤی ژ دلە من
Hatiye anîn ji : ciwan-haco.net