Demê Berê

Xweaziya min bi demê berê lo, xanim xanim xanimê
Gava min li bejnê dinerî lo, zalim zalim zalimê
Hiş û aqil çû ji serî lo, xanim xanim xanimê
[2caran]
.
Hiş û aqil çû ji serî
[4Caran]
.
Taca (serfîrq) da serî lo, xanim xanim xanimê
Min ramûsanek jê xwest lo, zalim zalim zalimê
Li ser bûye ber berî lo, xanim xanim xanimê
[2caran]
.
Ser bûye ber berî
[4Caran]
.
Lihev kirin û bi yarî lo, xanim xanim xanimê
Şekir ji dev dibarî lo, zalim zalim zalimê
Girtime şêrîn devê lo, xanim xanim xanimê
Lihev kirin û bi yarî lo, zalim zalim zalimê
Şekir ji dev dibarî lo, xanim xanim xanimê
Girtime şêrîn devê lo, zalim zalim zalimê
.
Wê jî wekî mi(n) ev divê
[4Caran]
.

جوان هاجۆ - (1989)  چاو بەڵا
دەمێ بەرێ

خوەازیا من ب دەمێ بەرێ لۆ, خانم خانم خانمێ
گاڤا من ل بەژنێ دنەری لۆ, زالم زالم زالمێ
هش وو آقل چوو ژ سەری لۆ, خانم خانم خانمێ
[2جاران]
.
هش وو آقل چوو ژ سەری
[4جاران]
.
تاجا (سەرفیرق) دا سەری لۆ, خانم خانم خانمێ
من رامووسانەک ژێ خوەست لۆ, زالم زالم زالمێ
ل سەر بوویە بەر بەری لۆ, خانم خانم خانمێ
[2جاران]
.
سەر بوویە بەر بەری
[4جاران]
.
لهەڤ کرن وو ب یاری لۆ, خانم خانم خانمێ
شەکر ژ دەڤ دباری لۆ, زالم زالم زالمێ
گرتمە شێرین دەڤێ لۆ, خانم خانم خانمێ
لهەڤ کرن وو ب یاری لۆ, زالم زالم زالمێ
شەکر ژ دەڤ دباری لۆ, خانم خانم خانمێ
گرتمە شێرین دەڤێ لۆ, زالم زالم زالمێ
.
وێ ژی وەکی م(ن) ئەڤ دڤێ
[4جاران]
.