Hest Ên Min

Hestên min ne azadin işev
Ez nikarim wan bigihînim ser têlên tembûra dilê xwe
Ez li virim û dilê min li welatê min maye
Hest ên min li tixûb ên welatan radiwestin
Rê dûre û di westin
Li ezmanê welat ên sar di cemidin
Di helin û dîsa di cemidin
Sar dibin û germ dibin
Di kelin û sar dibin
û di weşin bi ser sînga min de
Mîna kullî yên berfê di weşin
û di helin
Helak di çin…..

برادەر - (2000)  برادەر
هەست ێن من

هەستێن من نە آزادن شەڤ
ئەز نکارم وان بگهینم سەر تێلێن تەمبوورا دلێ خوە
ئەز ل ڤرم وو دلێ من ل وەلاتێ من مایە
هەست ئێن من ل تخووب ئێن وەلاتان رادوەستن
رێ دوورە وو د وەستن
ل ئەزمانێ وەلات ئێن سار د جەمدن
د هەلن وو دیسا د جەمدن
سار دبن وو گەرم دبن
د کەلن وو سار دبن
وو د وەشن ب سەر سینگا من دە
مینا کوڵی یێن بەرفێ د وەشن
وو د هەلن
هەلاک د چن…..