Bûk û Zave

Xwedê ¿ tevan bike
Bûk li zave pîroz bike
Destê wan ji destê hev neke
Wan li hev pîr û kal bike
Xwedê ¿ tevan bike
Bûk li zave pîroz bike
Destê wan ji destê hev neke
Wan li hev pîr û kal bike
.
Bûka me ji mala mezin e
Dest bi hene û bazin e
Bûka me ji mala mezin e
Dest bi hene û bazin e
Keç û xort wan pîroz bikin
Bûk û zave wek hevdu ne
.
Xwedê ¿ tevan bike
Bûk li zave pîroz bike
Destê wan ji destê hev neke
Wan li hev pîr û kal bike
.
Bûka me bûka berazan
Ji welatê şêr û bazan
Bûka me bûka berazan
Ji welatê şêr û bazan
Keç û xort wan pîroz bikin
¿
.
Xwedê ¿ tevan bike
Bûk li zave pîroz bike
Destê wan ji destê hev neke
Wan li hev pîr û kal bike
.
Bûka me ji ¿ Efrînê
Ji welatê Mem û Zînê
Bûka me ji ¿ Efrînê
Ji welatê Mem û Zînê
Keç û xort wan pîroz bikin
Li werkin misk û bînê
Keç û xort wan pîroz bikin
Li werkin misk û bînê
.
Xwedê ¿ tevan bike
Bûk li zave pîroz bike
Destê wan ji destê hev neke
Wan li hev pîr û kal bike.

باران کەندەش -   دیاربەکرلی
بووک وو زاڤە

خوەدێ ¿ تەڤان بکە
بووک ل زاڤە پیرۆز بکە
دەستێ وان ژ دەستێ هەڤ نەکە
وان ل هەڤ پیر وو کال بکە
خوەدێ ¿ تەڤان بکە
بووک ل زاڤە پیرۆز بکە
دەستێ وان ژ دەستێ هەڤ نەکە
وان ل هەڤ پیر وو کال بکە
.
بووکا مە ژ مالا مەزن ئە
دەست ب هەنە وو بازن ئە
بووکا مە ژ مالا مەزن ئە
دەست ب هەنە وو بازن ئە
کەچ وو خۆرت وان پیرۆز بکن
بووک وو زاڤە وەک هەڤدو نە
.
خوەدێ ¿ تەڤان بکە
بووک ل زاڤە پیرۆز بکە
دەستێ وان ژ دەستێ هەڤ نەکە
وان ل هەڤ پیر وو کال بکە
.
بووکا مە بووکا بەرازان
ژ وەلاتێ شێر وو بازان
بووکا مە بووکا بەرازان
ژ وەلاتێ شێر وو بازان
کەچ وو خۆرت وان پیرۆز بکن
¿
.
خوەدێ ¿ تەڤان بکە
بووک ل زاڤە پیرۆز بکە
دەستێ وان ژ دەستێ هەڤ نەکە
وان ل هەڤ پیر وو کال بکە
.
بووکا مە ژ ¿ ئەفرینێ
ژ وەلاتێ مەم وو زینێ
بووکا مە ژ ¿ ئەفرینێ
ژ وەلاتێ مەم وو زینێ
کەچ وو خۆرت وان پیرۆز بکن
ل وەرکن مسک وو بینێ
کەچ وو خۆرت وان پیرۆز بکن
ل وەرکن مسک وو بینێ
.
خوەدێ ¿ تەڤان بکە
بووک ل زاڤە پیرۆز بکە
دەستێ وان ژ دەستێ هەڤ نەکە
وان ل هەڤ پیر وو کال بکە.