Genc Xelîl

Were lolo,were lolo,were lolo,were lolo….ax
Were lolo…were lolo,were lolo,were lolo,were lolo,were lolo….waê…..
Were lolo,were lolo,were lolo,were lolo,were lolo nemaê;
Ê nemaê,nemaê,nemaê,nemaê,nemaê,nemaê….wax,
Ezê ji bona genc Xelîl lawê apê…xwe nemî..yîyîîîîyîyînim li dunyayê.
.
De lolo gec Xelîlo subebû çemê paşo newala hope bişewite ji dilê min û tera
newel li pale
Dilê min ji bona pismamê min yane,yane,kale,kale
Bihîstina min bihîstiye,pismamê min nexweşe nexweşekî jê dib ê hale
Ezê rabim destê genc Xelîl lawê apê xwe bigrim leylîfkim yalî male,
Ji êvarê heyanî sibê jêra bibime naz balîfe,balgîbe,berpale.
Bira sere xwe bide ser cotê zendê mine zer badayî,
Sûretê xwe bide ser cotê zer memikê minê nîşanî bi xale.
Dema tuê berê xwe bidî welatê xerîb û vê xerîbstanê;
Ezê cotê reş gulîyê xwe jêkim ji hespê pismamê xwera bikim doxhevsare,
Xizêma poze xwe bikime bizmale;
Kimbera pişta xwe dîsa vê subengê mal xibo ji hespê pismamê xwera bikim nale.
Ezê kimbera pişta xwe ji hespê pismamê xwera bikim nale,
Dema tuê berê xwe didî welatê xerîb û xwerîbstanê,di nava heval û hogira,
Ay de bira kesekî mebêje genc Xelîl Kurmance,Kurmancekî bê pergalê nemaê;
Ê nemaê,nemaê,nemaê,nemaê,nemaê,nemaê….wax,
Ezê ji bona genc Xelîl lawê apê…xwe nemî..yîyîîîîyîyînim li dunyayê.
.
De lolo genc Xelîlo subebû min sondxwarî ;
Bi sonda qesemê dema tuê berê xwe bidî welatê xerîb û xerîbstanê
Gelo vê subengê wezê didû tera tu car û tu zemanî ji xwera tu malê nakim.
Ezê pismamê xwe di hêşa konê Erebî ji xew rakim,
Kolozekî deveturkî bînim nava çavakim,qondirekî Helebî di lingakim,
Ebakî Besra bînim nava milakim.
Eger pîra dê kali bavê qayîl bûne jixwe qayîlbûne, gava ku qayîl nebûn koma bira û pismama teva bi qurbankim.
Xwe berdime welatê xerîb û xerîbaê, welatê di Türkîya ê, Hemuş û Heka ê,Musil û Bexda ê, Beyt a Şerîf Beytulla ê, Stembol a şewitî nîvê dunya...ê...,
Qasekê rûnêm li ber kanîka vê sera ê,cotê şalûl û bilbil,têlî tembûra peydakim,
Bînim ser sere pismamê xwera bi dardakim,bi surra subêra,bi azanya mellara,
Bi qêrînê dîkara, bi kile kilê meşkara, bi lûbe lûbê jinebîyara.
Bi dengê qîzan û bûkara, fîtînê nêçîrvanê serê çiyanra, hokînê şivanê ber keryara, norînê Devçîyê ber Devanra;
Bi zereqî tavî serî subêra, bi dengê lawî Kurdanra, birqinê di şûranra,
Bi engê dengbêjan, bi defê dewrêşan, bilûr ê bilûrvanan, bi sazî sazbendan,
Bi dengê şalûl û bilbilan, têlî tembûran qasekê;
Ji kedera dilê xweyê bi mereqê bi kederra, Gelo segmanê cindî dîsa ji dilê xwera ji xew rakim nemaê;
Ê nemaê,nemaê,nemaê,nemaê,nemaê,nemaê….wax,
Ezê ji bona genc Xelîl lawê apê…xwe nemî..yîyîîîîyîyînim li dunyayê.

آیدن - (2008)  ستران ژییان ئە 2 ڤەژین
گەنج خەلیل

وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ….اخ
وەرە لۆلۆ…وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ….واێ…..
وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ,وەرە لۆلۆ نەماێ;
ێ نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ….واخ,
ئەزێ ژ بۆنا گەنج خەلیل لاوێ آپێ…خوە نەمی..ییییییییییینم ل دونیایێ.
.
دە لۆلۆ گەج خەلیلۆ سوبەبوو چەمێ پاشۆ نەوالا هۆپە بشەوتە ژ دلێ من وو تەرا
نەوەل ل پالە
دلێ من ژ بۆنا پسمامێ من یانە,یانە,کالە,کالە
بهیستنا من بهیستیە,پسمامێ من نەخوەشە نەخوەشەکی ژێ دب ئێ هالە
ئەزێ رابم دەستێ گەنج خەلیل لاوێ آپێ خوە بگرم لەیلیفکم یالی مالە,
ژ ئێڤارێ هەیانی سبێ ژێرا ببمە ناز بالیفە,بالگیبە,بەرپالە.
برا سەرە خوە بدە سەر جۆتێ زەندێ منە زەر بادایی,
سوورەتێ خوە بدە سەر جۆتێ زەر مەمکێ منێ نیشانی ب خالە.
دەما توێ بەرێ خوە بدی وەلاتێ خەریب وو ڤێ خەریبستانێ;
ئەزێ جۆتێ رەش گولییێ خوە ژێکم ژ هەسپێ پسمامێ خوەرا بکم دۆخهەڤسارە,
خزێما پۆزە خوە بکمە بزمالە;
کمبەرا پشتا خوە دیسا ڤێ سوبەنگێ مال خبۆ ژ هەسپێ پسمامێ خوەرا بکم نالە.
ئەزێ کمبەرا پشتا خوە ژ هەسپێ پسمامێ خوەرا بکم نالە,
دەما توێ بەرێ خوە ددی وەلاتێ خەریب وو خوەریبستانێ,د ناڤا هەڤال وو هۆگرا,
آی دە برا کەسەکی مەبێژە گەنج خەلیل کورمانجە,کورمانجەکی بێ پەرگالێ نەماێ;
ێ نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ….واخ,
ئەزێ ژ بۆنا گەنج خەلیل لاوێ آپێ…خوە نەمی..ییییییییییینم ل دونیایێ.
.
دە لۆلۆ گەنج خەلیلۆ سوبەبوو من سۆندخواری ;
ب سۆندا قەسەمێ دەما توێ بەرێ خوە بدی وەلاتێ خەریب وو خەریبستانێ
گەلۆ ڤێ سوبەنگێ وەزێ ددوو تەرا تو جار وو تو زەمانی ژ خوەرا تو مالێ ناکم.
ئەزێ پسمامێ خوە د هێشا کۆنێ ئەرەبی ژ خەو راکم,
کۆلۆزەکی دەڤەتورکی بینم ناڤا چاڤاکم,قۆندرەکی هەلەبی د لنگاکم,
ئەباکی بەسرا بینم ناڤا ملاکم.
ئەگەر پیرا دێ کال باڤێ قاییل بوونە ژخوە قاییلبوونە, گاڤا کو قاییل نەبوون کۆما برا وو پسماما تەڤا ب قوربانکم.
خوە بەردمە وەلاتێ خەریب وو خەریباێ, وەلاتێ د تüرکییا ئێ, هەموش وو هەکا ئێ,موسل وو بەخدا ئێ, بەیت آ شەریف بەیتوڵا ئێ, ستەمبۆل آ شەوتی نیڤێ دونیا...ێ...,
قاسەکێ روونێم ل بەر کانیکا ڤێ سەرا ئێ,جۆتێ شالوول وو بلبل,تێلی تەمبوورا پەیداکم,
بینم سەر سەرە پسمامێ خوەرا ب دارداکم,ب سوررا سوبێرا,ب آزانیا مەڵارا,
ب قێرینێ دیکارا, ب کلە کلێ مەشکارا, ب لووبە لووبێ ژنەبییارا.
ب دەنگێ قیزان وو بووکارا, فیتینێ نێچیرڤانێ سەرێ چیانرا, هۆکینێ شڤانێ بەر کەریارا, نۆرینێ دەڤچییێ بەر دەڤانرا;
ب زەرەقی تاڤی سەری سوبێرا, ب دەنگێ لاوی کوردانرا, برقنێ د شوورانرا,
ب ئەنگێ دەنگبێژان, ب دەفێ دەورێشان, بلوور ئێ بلوورڤانان, ب سازی سازبەندان,
ب دەنگێ شالوول وو بلبلان, تێلی تەمبووران قاسەکێ;
ژ کەدەرا دلێ خوەیێ ب مەرەقێ ب کەدەررا, گەلۆ سەگمانێ جندی دیسا ژ دلێ خوەرا ژ خەو راکم نەماێ;
ێ نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ,نەماێ….واخ,
ئەزێ ژ بۆنا گەنج خەلیل لاوێ آپێ…خوە نەمی..ییییییییییینم ل دونیایێ.
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com