Dunyaê

Ax dunyaê, hey wayê, hey waê, ê dunyaê dunyaê, hey waê, waê, waê hey waê
Lê dayê lê daê, heywayê, dunyaê dunyaê, dunyaê dunyaê, nemînin li dunyê waê.
.
Ezê bi dîyarê Dutax a şewitî diketim vê subengê berî li bêye
Hucûm hucûm a bavê Xalis, kekê Mexsê ye
Şade şûdê bavê Xalis gelekin li dewrana rû dunêye
Bi zor a şûr ajotîye ser topêye
Topa Ûriz standiye ji destê alayîyê hey waê waê, waê, hey waê..,
Lê daê lêdaê, heywaê, dunyaê dunyaê, dunyaê dunyaê, nemînin li dunyê waê.
.
Were waê waê, awê waê, hey waê
Lê dayê lêdaê, hey wayê, dunyaê dunyaê, dunyaê dunyaê, bira qeda were li dunyê waê.
.
Ezê bi dîyarê Dutax a şewitî diketim vê subengê ji dilê min û tera bi dar û bîye
Esker ê bavê Xalis kekê Mexsê dikişyan mînanî siye
Şade şûdê bavê Xalis kekê Mexsê li dunyaê pir gelekin
Bi zora şûr ajotîye ser top a Uriz ji destê alayê standîye
Jib o Xwedê şadebin, eger bimire şehide, bimîne gazîye hey waê, waê, waê., hey waê
Lê daê lêdaê, heywaê, dunyaê dunyaê, dunyaê dunyaê, nemînin li dunyê waê.
.
Were waê waê, awê waê, hey waê
Lê dayê lêdaê, hey wayê, dunyaê dunyaê, dunyaê dunyaê, bira qeda were li dunyê waê.

آیدن - (2008)  ستران ژییان ئە 2 ڤەژین
دونیاێ

آخ دونیاێ, هەی وایێ, هەی واێ, ئێ دونیاێ دونیاێ, هەی واێ, واێ, واێ هەی واێ
لێ دایێ لێ داێ, هەیوایێ, دونیاێ دونیاێ, دونیاێ دونیاێ, نەمینن ل دونیێ واێ.
.
ئەزێ ب دییارێ دوتاخ آ شەوتی دکەتم ڤێ سوبەنگێ بەری ل بێیە
هوجووم هوجووم آ باڤێ خالس, کەکێ مەخسێ یە
شادە شوودێ باڤێ خالس گەلەکن ل دەورانا روو دونێیە
ب زۆر آ شوور آژۆتییە سەر تۆپێیە
تۆپا وورز ستاندیە ژ دەستێ آلایییێ هەی واێ واێ, واێ, هەی واێ..,
لێ داێ لێداێ, هەیواێ, دونیاێ دونیاێ, دونیاێ دونیاێ, نەمینن ل دونیێ واێ.
.
وەرە واێ واێ, آوێ واێ, هەی واێ
لێ دایێ لێداێ, هەی وایێ, دونیاێ دونیاێ, دونیاێ دونیاێ, برا قەدا وەرە ل دونیێ واێ.
.
ئەزێ ب دییارێ دوتاخ آ شەوتی دکەتم ڤێ سوبەنگێ ژ دلێ من وو تەرا ب دار وو بییە
ئەسکەر ئێ باڤێ خالس کەکێ مەخسێ دکشیان مینانی سیە
شادە شوودێ باڤێ خالس کەکێ مەخسێ ل دونیاێ پر گەلەکن
ب زۆرا شوور آژۆتییە سەر تۆپ آ ورز ژ دەستێ آلایێ ستاندییە
ژب ۆ خوەدێ شادەبن, ئەگەر بمرە شەهدە, بمینە گازییە هەی واێ, واێ, واێ., هەی واێ
لێ داێ لێداێ, هەیواێ, دونیاێ دونیاێ, دونیاێ دونیاێ, نەمینن ل دونیێ واێ.
.
وەرە واێ واێ, آوێ واێ, هەی واێ
لێ دایێ لێداێ, هەی وایێ, دونیاێ دونیاێ, دونیاێ دونیاێ, برا قەدا وەرە ل دونیێ واێ.
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com