Heyran

Wîde heyran heyran de heyran heyran wey liminê
Heyran min nego buhare xweş buhare wey liminê
Minê dîbû bavê Feqî ji ser kanîyê hatîye xware li min rebenê
Sala par vî çaxî dewran dewrana bavê Feqî bu
Sala îsal destê wî xistin kelepçê, berê wî dane kela Mûş a şewtî
Qatê jore wey liminê
Eman eman eman eman eman wey fîraro
Eman eman eman eman eman eman eman li min rebenê
Min Evdalê min xêr nedî malîya mino
Heyran min dî berfek barî li serê cîyayê Muş a şewtî bê kirîye hêke wey liminê
Şewqê dayê bejn û bala bavê Feqî bê dibiriqe li min rebenê
De xwezila îro mizgînîyekî xêrê ji mera bihataba
Bigotana îro bavê Feqî ji kela Muş a şewtî hatîye berdan wey li minê
Eman eman eman hewî yeman wey fîraro
Eman eman eman eman eman eman eman li min rebenê
Min Evdalê min xêr nedî malîya mino

آیدن - (2006)  ستران ژییان ئە 1 باڤێ من
هەیران

ویدە هەیران هەیران دە هەیران هەیران وەی لمنێ
هەیران من نەگۆ بوهارە خوەش بوهارە وەی لمنێ
منێ دیبوو باڤێ فەقی ژ سەر کانییێ هاتییە خوارە ل من رەبەنێ
سالا پار ڤی چاخی دەوران دەورانا باڤێ فەقی بو
سالا ئیسال دەستێ وی خستن کەلەپچێ, بەرێ وی دانە کەلا مووش آ شەوتی
قاتێ ژۆرە وەی لمنێ
ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان وەی فیرارۆ
ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ل من رەبەنێ
من ئەڤدالێ من خێر نەدی مالییا منۆ
هەیران من دی بەرفەک باری ل سەرێ جییایێ موش آ شەوتی بێ کرییە هێکە وەی لمنێ
شەوقێ دایێ بەژن وو بالا باڤێ فەقی بێ دبرقە ل من رەبەنێ
دە خوەزلا ئیرۆ مزگینییەکی خێرێ ژ مەرا بهاتابا
بگۆتانا ئیرۆ باڤێ فەقی ژ کەلا موش آ شەوتی هاتییە بەردان وەی ل منێ
ئەمان ئەمان ئەمان هەوی یەمان وەی فیرارۆ
ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ئەمان ل من رەبەنێ
من ئەڤدالێ من خێر نەدی مالییا منۆ
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com