Bira li Dunyayê Mirin Hebya Kalbûn Tunebya

Biraaaa……bira li dunyayê mirin hebûya kalbûn tunebûya limiiin,
Limiiiin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,ax û feleeek.
Keçikêêê..belkî mala bavê te mîratbe,agir li mala bavê te rabeee,
Rabe ji do esrê pêve te ewqas bi çavên xayîn li min mêzekir,min zanîbû tiştekî di dilê teda heye.
Minê serê xwe li ser çoka te danîîî...tu ji xwedê natirsî derd û kulan nez kalkirim
Te takî spî di rûyê minda dîtiye,tu dibêjî heyran tu kaaalî ;
.
Welle ez ne kaliiim,bille ez ne kaaalim.Ez koçerim xirabmalim bêpergaaalim
.
Heyran wez rêwîme bê hevalim ka ji kul û derdên tene ez pê dinalim
.
diloooo,Dilooo,dilo,diloo,diloo,diloo,diloo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilo,dilooo,
Ez dimirim lêlê yadêêê;
Welle dawîya me mirine,ez ditirsim bimirim,kula çavên reş û belek bi minre herin gor û qebristane.
Biraaaa......bira ez îro bala xwe didimêêê....
Hela raabin dibêjîn qirika kewa min a gooozel;ziraave dirêje mîna qirika qaz û betê limiiin,
Limiiiin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,ax û feleeek.
Qirikaaa..kewa mina gozel ziravê,dirêje mîna qirika qazû betêêê,
Tûk a ji devê vê qîza malmîratê dibare mîna hubra li ser kaxezêêê,
Ezê dibêm li ber rûnêm ji êvarê heyanî sibê ji xwere bixwînim vê xaal û xetêêê.
Lêê,lêêêê.......lê dîlber maala te mîraaatê ;
Hela sêêr bike ez mame li welatê xerîb cima tu jimin xeyîdî,
Heyran bi xwedê sebr û tebat a dilê min bi te tê limiiin,limiin,
Limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limin,limiiin.
Ez dimirim lêlê yadêêê;
Welle dawîya me mirine,ez ditirsim bimirim,kula cavên reş û belek bi minre herin gor û qebrista

آیدن - (2002)  بێژە
برا ل دونیایێ مرن هەبیا کالبوون تونەبیا

براااا……برا ل دونیایێ مرن هەبوویا کالبوون تونەبوویا لمن,
لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,اخ وو فەلەەەک.
کەچکێێێ..بەلکی مالا باڤێ تە میراتبە,اگر ل مالا باڤێ تە رابەەە,
رابە ژ دۆ ئەسرێ پێڤە تە ئەوقاس ب چاڤێن خایین ل من مێزەکر,من زانیبوو تشتەکی د دلێ تەدا هەیە.
منێ سەرێ خوە ل سەر چۆکا تە دانییی...تو ژ خوەدێ ناترسی دەرد وو کولان نەز کالکرم
تە تاکی سپی د روویێ مندا دیتیە,تو دبێژی هەیران تو کااالی ;
.
وەڵە ئەز نە کالم,بڵە ئەز نە کااالم.ەز کۆچەرم خرابمالم بێپەرگااالم
.
هەیران وەز رێویمە بێ هەڤالم کا ژ کول وو دەردێن تەنە ئەز پێ دنالم
.
دلۆۆۆۆ,دلۆۆۆ,دلۆ,دلۆۆ,دلۆۆ,دلۆۆ,دلۆۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆ,دلۆۆۆ,
ئەز دمرم لێلێ یادێێێ;
وەڵە داوییا مە مرنە,ەز دترسم بمرم,کولا چاڤێن رەش وو بەلەک ب منرە هەرن گۆر وو قەبرستانە.
براااا......برا ئەز ئیرۆ بالا خوە ددمێێێ....
هەلا راابن دبێژین قرکا کەوا من آ گۆۆۆزەل;زرااڤە درێژە مینا قرکا قاز وو بەتێ لمن,
لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,اخ وو فەلەەەک.
قرکااا..کەوا منا گۆزەل زراڤێ,درێژە مینا قرکا قازوو بەتێێێ,
تووک آ ژ دەڤێ ڤێ قیزا مالمیراتێ دبارە مینا هوبرا ل سەر کاخەزێێێ,
ئەزێ دبێم ل بەر روونێم ژ ئێڤارێ هەیانی سبێ ژ خوەرە بخوینم ڤێ خاال وو خەتێێێ.
لێێ,لێێێێ.......لێ دیلبەر ماالا تە میراااتێ ;
هەلا سێێر بکە ئەز مامە ل وەلاتێ خەریب جما تو ژمن خەییدی,
هەیران ب خوەدێ سەبر وو تەبات آ دلێ من ب تە تێ لمن,لمن,
لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن,لمن.
ئەز دمرم لێلێ یادێێێ;
وەڵە داوییا مە مرنە,ەز دترسم بمرم,کولا جاڤێن رەش وو بەلەک ب منرە هەرن گۆر وو قەبرستا
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com