Sevgi Duvari

Sen miydin o yalnızlığım mıydı yoksa
Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanat sevicileri
Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni
Yakanda bir amonyak çiçeği
Yalnızlığım benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.
.
Kumkapı meyhanelerine dadandık
Önümüzde; altınbaş, altın zincir fasulye pilakisi
Ardımızda görevliler hızır paşalar
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi
Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okşardım seni
Yalnızlığım benim süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi
.
Baktım gökte bir kırmızı, bir uçak
Bol çelik, bol yıldız, bol insan
Bir gece sevgi duvarını aştık
Düştüğüm yer öyle açık seçik ki
Başucumda bir sen varsın bir de evren
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.

آهمەت کایا - (1990)  سەڤگ دوڤار
سەڤگ دوڤار

سەن میدن ۆ یالنıزلığıم مıیدı یۆکسا
کöر کارانلıکتا آچاردıک پاسلı گöزلەرمز
دلمزدە آکشامدان کالما بر کüفüر
سالۆنلار پیاسالار سانات سەڤجلەر
دەردم گüنüم نسان آراسıنا چıکارماکتı سەن
یاکاندا بر آمۆنیاک چچەğ
یالنıزلığıم بەنم سدکل کۆنتەسم
نە کادار رەزل ۆلورساک ۆ کادار ی.
.
کومکاپı مەیهانەلەرنە داداندıک
Öنüمüزدە; آلتıنباش, آلتıن زنجر فاسولیە پلاکس
آردıمıزدا گöرەڤڵەر هıزıر پاشالار
ساباهلارı آچıکلاردا بولورلاردı لەشم
Öیلە سıجاکتı ک چöپچüلەرن ئەڵەر
چöپچüلەرن ئەڵەریلە ۆکشاردıم سەن
یالنıزلığıم بەنم سüپüرگە ساچلıم
نە کادار کöتü کۆکارساک ۆ کادار ی
.
باکتıم گöکتە بر کıرمıزı, بر وچاک
بۆل چەلک, بۆل یıلدıز, بۆل نسان
بر گەجە سەڤگ دوڤارıنı آشتıک
دüشتüğüم یەر öیلە آچıک سەچک ک
باشوجومدا بر سەن ڤارسıن بر دە ئەڤرەن
سایمıیۆروم öلüپ öلüپ درلتکلەرم
یالنıزلığıم بەنم چۆğول تüرکüلەرم
نە کادار یالانسıز یاشارساک ۆ کادار ی.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com