Doruklara Sevdalandim

Filiz filiz harelendim dağlara uymak için
Kan gölünde kurulandım hayatı duymak için
Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için
.
"Kekik kokusu duydum
Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin
Uyandım birdenbire
Haydi dedim yüreğim gidelim bu şehirden
Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden
Yorgunum;
Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var
Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına
Düşmanlarım ulaşamazlar..."
.
Katarlar gelir geçer bir geceden bir geceye
Yüreğim yare yare iz bırakır bin acıya
Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya
.
Denizlerde dalgalandım taşları oymak için
Doruklara sevdalandım ışığa doymak için
Irmaklarda durulandım dağları duymak için
.
"Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla
Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun
Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda
Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun.
Bahar gelmiş balam benim
Bahar gelmiş dayanmış
Dalda yaprak bebeciğim
Suda köpük uyanmış
Kuzulara özenmiş kızım benim
Körpe sesler dinlenmiş
Ay ışığında yanmış yavrucuğum
Onun için beyazmış."
.
Şarkılar gelir geçer bir heceden bir heceye
Yüreğim yare yare yankılanır bin acıya
Gün olur ufalanır karanlıklar bin parçaya

آهمەت کایا - (1990)  سەڤگ دوڤار
دۆروکلارا سەڤدالاندم

فلز فلز هارەلەندم داğلارا ویماک چن
کان گöلüندە کورولاندıم هایاتı دویماک چن
کاڤگالارا کویولاندıم ساباها ڤارماک چن
.
&قوۆت;کەکک کۆکوسو دویدوم
کەکک کۆکوسو کۆینوندا هویسوز گەجەنن
ویاندıم بردەنبرە
هاید دەدم یüرەğم گدەلم بو شەهردەن
بو شەهر کۆپارماک ستیۆر بەن öزلەملەرمدەن
یۆرگونوم;
چüنکü یۆرگونلوğومون یاشاماک گب بر آنلامı ڤار
ینە دە یاشاماکتان دویدوğوم موتلولوğون تادıنا
دüشمانلارıم ولاشامازلار...&قوۆت;
.
کاتارلار گەلر گەچەر بر گەجەدەن بر گەجەیە
یüرەğم یارە یارە ز بıراکıر بن آجıیا
گüن ۆلور شافاکلانıر کارانلıکلار بن پارچایا
.
دەنزلەردە دالگالاندıم تاشلارı ۆیماک چن
دۆروکلارا سەڤدالاندıم ıشığا دۆیماک چن
رماکلاردا دورولاندıم داğلارı دویماک چن
.
&قوۆت;بر کوش چز یاڤروم یüزüمە گöزیاشıنلا
بر کوش تەل تەل کرپکلەرم کانات ۆلسون
بر کوش چıرپıنان کالب دوداğıمدا
بر کوش یاڤروم سıجاکلığıن بەن بولسون.
باهار گەلمش بالام بەنم
باهار گەلمش دایانمıش
دالدا یاپراک بەبەجğم
سودا کöپüک ویانمıش
کوزولارا öزەنمش کıزıم بەنم
کöرپە سەسلەر دنلەنمش
آی ıشığıندا یانمıش یاڤروجوğوم
ۆنون چن بەیازمıش.&قوۆت;
.
شارکıلار گەلر گەچەر بر هەجەدەن بر هەجەیە
یüرەğم یارە یارە یانکıلانıر بن آجıیا
گüن ۆلور وفالانıر کارانلıکلار بن پارچایا
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com