Şîre Gazele

Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
.
Hasret çektim könül verdim
Seni sevdim men
.
Böyle bir güzele eşkimi tezele
Şiire gazele könül verdim şiire gazele
.
Eğer menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime bigane kalsan
.
Alışaram od tutaram
Hem yanaram ben
.
Buna da bilmeden Sensiz ben gülmerem
Könlümü veremem heçkese mem könlümü veremem

آهمەت کایا - (1990)  سەڤگ دوڤار
شیرە گازەلە

سەنن ئەشکن مەن دüشüردü دلە
نەچە آشıک ۆلور بüلبüڵەر گüلە
.
هاسرەت چەکتم کöنüل ڤەردم
سەن سەڤدم مەن
.
بöیلە بر گüزەلە ئەشکم تەزەلە
شرە گازەلە کöنüل ڤەردم شرە گازەلە
.
ئەğەر مەندەن آیرı گەزپ دۆلانسان
مەنم بو ئەشکمە بگانە کالسان
.
آلıشارام ۆد توتارام
هەم یانارام بەن
.
بونا دا بلمەدەن سەنسز بەن گüلمەرەم
کöنلüمü ڤەرەمەم هەچکەسە مەم کöنلüمü ڤەرەمەم
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com