Yuregim Kaniyor

Sakin göllerin kuğusuyduk
Salınarak suyun yanağında
Yarılan ekmeğin buğusuyduk
Gözüm yaşarıyor
Yüreğim yanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle.
.
“Biri saksımızı çiğneyip gitti
Biri duvarları yıktı
Camları kırdı
Fırtına gelip aramıza serildi
Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri
Her şeyi kötüledi
Bizi yaraladı
Biri şarabımızı döktü
Soğanımızı çaldı
Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu
Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı... olmasaydı sonumuz böyle.”
.
Gözüm yaşarıyor
Yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle.
.
Dağlarda çoban ateşiydik
Dolanarak mavzer yatağına
Ceylanın pınara inişiydik
Göğsüm daralıyor
Yüreğim yanıyor/kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle.
.
“Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş
Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe
Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu
Birer tomurcuktuk hayatın kollarında
Birer çiğ damlasıydık
Bahar sabahında gül yaprağında
Dedim ya;
Hiç yoktan susturuldu şarkımız
Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor
Bitmeseydi... bitmeseydi bizim öykümüz böyle.”
.
Göğsüm daralıyor
Yüreğim yanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle.

آهمەت کایا - (1989)  رەستاڵەر 1
یورەگم کانیۆر

ساکن گöڵەرن کوğوسویدوک
سالıناراک سویون یاناğıندا
یارıلان ئەکمەğن بوğوسویدوک
گöزüم یاشارıیۆر
یüرەğم یانıیۆر
ۆلماسایدı سۆنوموز بöیلە.
.
“بر ساکسıمıزı چğنەیپ گت
بر دوڤارلارı یıکتı
جاملارı کıردı
فıرتıنا گەلپ آرامıزا سەرلد
بر ملیۆن کەرە چۆğالتıپ هüزüنلەر
هەر شەی کöتüلەد
بز یارالادı
بر شارابıمıزı دöکتü
سۆğانıمıزı چالدı
بر هچ یۆکتان ڤوردو کافەستە کوشوموزو
جğەرم یانıیۆر, یüرەğم کانıیۆر
ۆلماسایدı... ۆلماسایدı سۆنوموز بöیلە.”
.
گöزüم یاشارıیۆر
یüرەğم کانıیۆر
ۆلماسایدı سۆنوموز بöیلە.
.
داğلاردا چۆبان آتەشیدک
دۆلاناراک ماڤزەر یاتاğıنا
جەیلانıن پıنارا نشیدک
گöğسüم دارالıیۆر
یüرەğم یانıیۆر/کانıیۆر
ۆلماسایدı سۆنوموز بöیلە.
.
“برەر یۆلجویدوک آینı ۆرماندا کایبۆلموش
آینı چıتıرتıیلا üرپەرەن برەر سەرچە
هەپ آینı یەردە کارشıلاشıردıک تەسادüف بو
برەر تۆمورجوکتوک هایاتıن کۆڵارıندا
برەر چğ داملاسıیدıک
باهار ساباهıندا گüل یاپراğıندا
دەدم یا;
هچ یۆکتان سوستورولدو شارکıمıز
یüرەğم کانıیۆر, یüرەğم کانıیۆر
بتمەسەید... بتمەسەید بزم öیکüمüز بöیلە.”
.
گöğسüم دارالıیۆر
یüرەğم یانıیۆر
ۆلماسایدı سۆنوموز بöیلە.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com