Geçmiyor Gunler

Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor
Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor.
.
Avluda volta vururum
Kah düşünür otururum
Türlü hayaller görürüm
Geçmiyor günler geçmiyor.
.
Dışarıda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor.
.
Gönülde eski sevdalar
Gözümde dereler bağlar
Aynada hayalim ağlar
Geçmiyor günler geçmiyor.
.
Yanımda yatan yabancı
Her söz zehir gibi acı
Bütün dertlerin en gücü
Geçmiyor günler geçmiyor.

آهمەت کایا - (1989)  رەستاڵەر 1
گەچمیۆر گونلەر

بوردا چچەکلەر آچمıیۆر
کوشلار سüزüلüپ وچمویۆر
یıلدıزلار ıشıک ساچمıیۆر
گەچمیۆر گüنلەر گەچمیۆر.
.
آڤلودا ڤۆلتا ڤوروروم
کاه دüشüنüر ۆتوروروم
تüرلü هایاڵەر گöرüرüم
گەچمیۆر گüنلەر گەچمیۆر.
.
دıشارıدا مەڤسم باهارمıش
گەزپ دۆلاشانلار ڤارمıش
گüنلەر سو گب آکارمıش
گەچمیۆر گüنلەر گەچمیۆر.
.
گöنüلدە ئەسک سەڤدالار
گöزüمدە دەرەلەر باğلار
آینادا هایالم آğلار
گەچمیۆر گüنلەر گەچمیۆر.
.
یانıمدا یاتان یابانجı
هەر سöز زەهر گب آجı
بüتüن دەرتلەرن ئەن گüجü
گەچمیۆر گüنلەر گەچمیۆر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com