Şafak Turkusu

Beni burada arama, arama anne
Kapıda adımı, adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama.
.
”Kaç zamandır yüzüm traşlı
Gözlerim şafak bekledim
Uzarken ellerim kulağım kulağım kirişte
Ölümü özledim anne
Yaşamak isterken delice
Ah.... verebilseydim keşke
Yüreği avucunda koşan her bir anneye
Tepeden tırnağa, oğula
Ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan
Düşlerimle sınırsız
Diretmişliğimle genç
Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma
Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk
Pir Sultanı düşün anne, Şeyh Bedrettin’i
Börklüce’ yi, insanları düşün anne
Düşün ki yüreğin sallansın
Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan
Mutlu bir yusufcuk havalansın.”
.
Beni burada arama, arama anne
Kapıda adımı, adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama.
.
“Ne garip duygu şu ölmek
Öptüğüm kızlar geliyor aklıma
Bir açıklaması vardır elbet giderken darağacına
Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem
Bağışla beni güzel annem
Oğul tadında bir mektup yazamadım diye
Kızma bana
Elleri değsin istemedim
Gözleri değsin istemedim
Ağlayıp koklayacaktın belki bir ömür taşıyacaktın koynunda
Yaşamak ağrısı asıldı boynuma
Oysa türkü tadında yaşamak isterdim
Gecenin kıyısında durmuşum
Kefenin cebi yok koynuma yıldız doldurmuşum
Koşun çocuklar, koşun
Sabah üstüme üstüme geliyor.”
.
“Kısacası güzel annem
Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok
Gülmek, umut etmek, özlemek
Yada mektup beklemek
Gözleri yatırıp ıraklara
Ölmek ne garip şey anne
Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla
Şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım
Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım
Baba olamayacağım örneğin
Toprak olmak ne garip şey anne.”
.
Beni burada arama, arama anne
Kapıda adımı, adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama.
.
“Beni burada arama anne
Kapıda adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Her kavgada ölen benim
Bayrak tutan, çarpışan
Özlem benim, hasret benim
Bekle beni anne
Bir sabah çıka gelirim
Bir sabah anne bir sabah
Acını süpürmek için açtığında kapını
Adı başka, sesi başka nice yaşıtım
Koynunda çiçekler
Çiçekler içinde bir ülke getirirler...”

آهمەت کایا - (1989)  رەستاڵەر 1
شافاک تورکوسو

بەن بورادا آراما, آراما آننە
کاپıدا آدıمı, آدıمı سۆرما
ساچلارıنا یıلدıز دüشمüش
کۆپارما آننە آğلاما.
.
”کاچ زاماندıر یüزüم تراشلı
گöزلەرم شافاک بەکلەدم
وزارکەن ئەڵەرم کولاğıم کولاğıم کرشتە
Öلüمü öزلەدم آننە
یاشاماک ستەرکەن دەلجە
آه.... ڤەرەبلسەیدم کەشکە
یüرەğ آڤوجوندا کۆشان هەر بر آننەیە
تەپەدەن تıرناğا, ۆğولا
ڤە کıزا کەسمش بر üلکەیە آرماğان
دüشلەرملە سıنıرسıز
درەتمشلğملە گەنچ
شاشکıنلığıملا چۆجوک دەڤرەدەرکەن سıرداشıما
وسولجا آچıلıڤەرد یاناğıمدا تۆمورجوک
پر سولتانı دüشüن آننە, شەیه بەدرەتن’
بöرکلüجە’ ی, نسانلارı دüشüن آننە
دüشüن ک یüرەğن ساڵانسıن
دüشüن ک ۆ آن گüنەشل گüزەل گüنلەرە نانان
موتلو بر یوسوفجوک هاڤالانسıن.”
.
بەن بورادا آراما, آراما آننە
کاپıدا آدıمı, آدıمı سۆرما
ساچلارıنا یıلدıز دüشمüش
کۆپارما آننە آğلاما.
.
“نە گارپ دویگو شو öلمەک
Öپتüğüم کıزلار گەلیۆر آکلıما
بر آچıکلاماسı ڤاردıر ئەلبەت گدەرکەن داراğاجıنا
گەردە ماسا üستüندە بۆینو بüکüک کالدı کاğıت کالەم
باğıشلا بەن گüزەل آننەم
ۆğول تادıندا بر مەکتوپ یازامادıم دیە
کıزما بانا
ئەڵەر دەğسن ستەمەدم
گöزلەر دەğسن ستەمەدم
آğلایıپ کۆکلایاجاکتıن بەلک بر öمüر تاشıیاجاکتıن کۆینوندا
یاشاماک آğرıسı آسıلدı بۆینوما
ۆیسا تüرکü تادıندا یاشاماک ستەردم
گەجەنن کıیıسıندا دورموشوم
کەفەنن جەب یۆک کۆینوما یıلدıز دۆلدورموشوم
کۆشون چۆجوکلار, کۆشون
ساباه üستüمە üستüمە گەلیۆر.”
.
“کıساجاسı گüزەل آننەم
بر چچەğ دüشüنüرکەن üرپەرمەک یۆک
گüلمەک, وموت ئەتمەک, öزلەمەک
یادا مەکتوپ بەکلەمەک
گöزلەر یاتıرıپ ıراکلارا
Öلمەک نە گارپ شەی آننە
آرتıک دوڤارلارı کاناتıرجاسıنا تıرناğıملا
شاشکıن وموتلو شرلەر یازامایاجاğıم
موتلاک بر نانچلا گöزلەرم تاڤانا چاکامایاجاğıم
بابا ۆلامایاجاğıم öرنەğن
تۆپراک ۆلماک نە گارپ شەی آننە.”
.
بەن بورادا آراما, آراما آننە
کاپıدا آدıمı, آدıمı سۆرما
ساچلارıنا یıلدıز دüشمüش
کۆپارما آننە آğلاما.
.
“بەن بورادا آراما آننە
کاپıدا آدıمı سۆرما
ساچلارıنا یıلدıز دüشمüش
کۆپارما آننە آğلاما
هەر کاڤگادا öلەن بەنم
بایراک توتان, چارپıشان
Öزلەم بەنم, هاسرەت بەنم
بەکلە بەن آننە
بر ساباه چıکا گەلرم
بر ساباه آننە بر ساباه
آجıنı سüپüرمەک چن آچتığıندا کاپıنı
آدı باشکا, سەس باشکا نجە یاشıتıم
کۆینوندا چچەکلەر
چچەکلەر چندە بر üلکە گەتررلەر...”
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com