Geldim

Çıkıp gökyüzünde sökün eyleyen
Şam'da kul Yusuf'u görmeye geldim
Eğildim turaba yüzümü sürdüm
Hakkın divanına durmaya geldim
.
Nurdan kuşak kuşattılar belime
Hak Muhammed Ali geldi dilime
İnem gidem imamların yoluna
Yusuf'tan bir haber almaya geldim
.
Pir Sultan Abdal'ım dünyadan göçtü
İdris peygamber de donunu biçti
Suyu suya köpr'eyledi kim geçti
Yusuf'tan bir haber almaya geldim
.
Yapusu var usul ile yapulu
Hocası var kapusunda tapulu
Bir şar gördüm üç yüz altmış kapulu
Kimini açıp kimini örtmeye geldim

آهمەت کایا - (2005)  کالسن بەنم داڤام
گەلدم

چıکıپ گöکیüزüندە سöکüن ئەیلەیەن
شام'دا کول یوسوف'و گöرمەیە گەلدم
ئەğلدم تورابا یüزüمü سüردüم
هاککıن دڤانıنا دورمایا گەلدم
.
نوردان کوشاک کوشاتıلار بەلمە
هاک موهاممەد آل گەلد دلمە
İنەم گدەم ماملارıن یۆلونا
یوسوف'تان بر هابەر آلمایا گەلدم
.
پر سولتان آبدال'ıم دüنیادان گöچتü
İدرس پەیگامبەر دە دۆنونو بچت
سویو سویا کöپر'ەیلەد کم گەچت
یوسوف'تان بر هابەر آلمایا گەلدم
.
یاپوسو ڤار وسول لە یاپولو
هۆجاسı ڤار کاپوسوندا تاپولو
بر شار گöردüم üچ یüز آلتمıش کاپولو
کمن آچıپ کمن öرتمەیە گەلدم
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com