Adi Bahtiyar

Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde, çiçekler içinde
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü, türküler içinde
.
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cıgara içerken yahut coplanırken
Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeğini sularken
.
Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül güzlü Bahtiyar
Yaralıyım, yerde kalan sazı kadar.
.
Beni tez saldılar o kaldı içerde
Çok sonra duydum ki Yozgat\' ta sürgünde
Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.
.
Gazete de çıktı üç satır yazıyla
Uzamış sakalı çatlamış sazıyla
Birileri ona “ölmedin” diyordu
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu.
.
Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül güzlü Bahtiyar
Yaralıyım, yerde kalan sazı kadar.

آهمەت کایا - (1989)  یمسەر بر گول
آد باهتیار

گەچیۆر öنüمدەن سرەنلەر چندە
آه ئەڵەر üستüندە, چچەکلەر چندە
دوداğıندا یارıم بر سەڤدانıن هüزنü
آسلان گب گöğسü, تüرکüلەر چندە
.
راستلاردıم آڤلودا هەپ ڤۆلتا آتارکەن
جıگارا چەرکەن یاهوت جۆپلانıرکەن
کمسەیلە کۆنوشماز دال گب ترەرد
چۆجوکچا سەڤدğ چچەğن سولارکەن
.
دیارباکıرلıیمıش, آدı باهتیار
سوچو ساز چالماکمıش öğرەندğم کادار
گەچیۆر öنüمدەن گüل گüزلü باهتیار
یارالıیıم, یەردە کالان سازı کادار.
.
بەن تەز سالدıلار ۆ کالدı چەردە
چۆک سۆنرا دویدوم ک یۆزگات\' تا سüرگüندە
نە یاپسا نە ئەتسە üستüنە گتمشلەر
ماڤ گöکیüزüنü ۆنا دار ئەتمشلەر.
.
گازەتە دە چıکتı üچ ساتıر یازıیلا
وزامıش ساکالı چاتلامıش سازıیلا
برلەر ۆنا “öلمەدن” دیۆردو
Öلüم لانıندا هüزüنلە گüلüیۆردو.
.
دیارباکıرلıیمıش, آدı باهتیار
سوچو ساز چالماکمıش öğرەندğم کادار
گەچیۆر öنüمدەن گüل گüزلü باهتیار
یارالıیıم, یەردە کالان سازı کادار.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com