Umut

Vurdukça kızgın demire
Hünerli balyoz
Umut
Asla yenilmeyecektir.

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
وموت

ڤوردوکچا کıزگıن دەمرە
هüنەرل بالیۆز
وموت
آسلا یەنلمەیەجەکتر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com