Peşmerge

kıvılcımlar toplayarak çoğalıyorum
yanmış yıkılmış ocaklardan
karnımda savaş alanlarından bir mahşer
bir kıyamet binlerce yumruktan
atıyor yıldızlar birer ikişer
isyan
ki bir hançerdir
kandan
kan çeliktendir
açıktır emniyeti silahların
çırçıplak ortada namus
ve hürriyet
hürriyet birinci sözü kitapların
.
bayrak namluların ucunda
bağrında dinamit fitilleri
ve çakmak taşları avucunda
kıvılcımlar toplayarak çoğalıyor……….
.
serptiğim tohum gürüldeyerek götürür toprağa
başkaldıran halkların uğultusunu
yanmış yıkılmış ocaklar kıvılcımlanır
halkımın gözbebekleriyle teçhizatlanmış
mukavemet çetelerine bağlanır antenlerim
ve çünkü döl yatakları köpük köpük gelinlerim
ve katledilmiş umuduyla hayat ve kahır
sonra açlık ve darağacı
.
ve simsiyah bir ağrı:
vatansızlık
.
bundandır işte yüzümde zindanların parçalandığı
dağlarda bir gök gürültüsü gibi yaşadığım
bundandır
.
korku ihanetle bütünleşir
ben silahımla
yani silahıma nişanlıdır istiklal
ve köz kömürde tavlanan demir
ve çığlık çığlık girdapların ihtilali
çatırdayarak göğeren bir orduyum
ki, aşiret halklarından destanlar getirir
çağın yürek ağrılarına kavgam

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
پەشمەرگە

کıڤıلجıملار تۆپلایاراک چۆğالıیۆروم
یانمıش یıکıلمıش ۆجاکلاردان
کارنıمدا ساڤاش آلانلارıندان بر ماهشەر
بر کıیامەت بنلەرجە یومروکتان
آتıیۆر یıلدıزلار برەر کشەر
سیان
ک بر هانچەردر
کاندان
کان چەلکتەندر
آچıکتıر ئەمنیەت سلاهلارıن
چıرچıپلاک ۆرتادا ناموس
ڤە هüرریەت
هüرریەت برنج سöزü کتاپلارıن
.
بایراک ناملولارıن وجوندا
باğرıندا دنامت فتڵەر
ڤە چاکماک تاشلارı آڤوجوندا
کıڤıلجıملار تۆپلایاراک چۆğالıیۆر……….
.
سەرپتğم تۆهوم گüرüلدەیەرەک گöتüرüر تۆپراğا
باشکالدıران هالکلارıن وğولتوسونو
یانمıش یıکıلمıش ۆجاکلار کıڤıلجıملانıر
هالکıمıن گöزبەبەکلەریلە تەچهزاتلانمıش
موکاڤەمەت چەتەلەرنە باğلانıر آنتەنلەرم
ڤە چüنکü دöل یاتاکلارı کöپüک کöپüک گەلنلەرم
ڤە کاتلەدلمش ومودویلا هایات ڤە کاهıر
سۆنرا آچلıک ڤە داراğاجı
.
ڤە سمسیاه بر آğرı:
ڤاتانسıزلıک
.
بونداندıر شتە یüزüمدە زندانلارıن پارچالاندığı
داğلاردا بر گöک گüرüلتüسü گب یاشادığıم
بونداندıر
.
کۆرکو هانەتلە بüتüنلەشر
بەن سلاهıملا
یان سلاهıما نشانلıدıر ستکلال
ڤە کöز کöمüردە تاڤلانان دەمر
ڤە چığلıک چığلıک گرداپلارıن هتلال
چاتıردایاراک گöğەرەن بر ۆردویوم
ک, آشرەت هالکلارıندان دەستانلار گەترر
چاğıن یüرەک آğرıلارıنا کاڤگام
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com