Kural 3

hüznün çürük fidelerini
kendi ellerinle büyütmüşsen
her yanlışa bir kalın çizgi çekerek
ve basarak yok oluşun kirli zillerine
genç olmanın
sorumsuzluğun
çelik iğneli hıç’larını boynuna geçirerek
gülerek faşizmin dost yüzlü kahpeliğine
gencecik fidelerini halkın
hıncını isyanını
bin yıllardır döllenip duran
ipek yapraklı goncasını
güneşten sakınıp
aydan kıskandığım ‘’kalbimin kızıl saçlı bacısını’’
bir ağızda zemheriye çıkarıp
aptal bir pire kadar inatçı
bir kırkayak gibi merhamete çağrılı
bilinç çılgını intiharlarda
vurduysan nabzın fırtınasını
kent yüzlü düşlemelere
bir kırık mavzer gibi
bilesin beni!
.
bilesin beni oy beni, bilesin beni
dağlarda güneşin son parıltısı
ve toprak damlı evlerde umut sönerken
yitik mağaraların dibinde
pusuda beklerken ölüm
bilesin beni.
.
ve sen beni
dostlarımın
kurşuna dizilen dostlarımın
şah damarda donan kızıl kanında
korkuya
kahpeliğe
yüz karasına
çiğ damlaları gibi yürürken sevda
mermilerin yanağında tel tel örümcek
gözlerin
menekşe gözlerin
kavrulmuş
yoksul
acılı
ve kömür ocaklarında
ak güvercinler hançerlenirken
bilesin beni
oyy bilesin beni.
.
boynum ipe çekilmiştir
çekilmiştir dost
beynimde felç
yüreğimde kanser üremektedir
ve bir gurbet türküsü gibi durmaktadır hayat
dağların çapak tutmuş hazin yalnızlığında.

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
کورال 3

هüزنüن چüرüک فدەلەرن
کەند ئەڵەرنلە بüیüتمüشسەن
هەر یانلıشا بر کالıن چزگ چەکەرەک
ڤە باساراک یۆک ۆلوشون کرل زڵەرنە
گەنچ ۆلمانıن
سۆرومسوزلوğون
چەلک ğنەل هıچ’لارıنı بۆینونا گەچرەرەک
گüلەرەک فاشزمن دۆست یüزلü کاهپەلğنە
گەنجەجک فدەلەرن هالکıن
هıنجıنı سیانıنı
بن یıڵاردıر دöڵەنپ دوران
پەک یاپراکلı گۆنجاسıنı
گüنەشتەن ساکıنıپ
آیدان کıسکاندığıم ‘’کالبمن کıزıل ساچلı باجıسıنı’’
بر آğıزدا زەمهەریە چıکارıپ
آپتال بر پرە کادار ناتچı
بر کıرکایاک گب مەرهامەتە چاğرıلı
بلنچ چıلگıنı نتهارلاردا
ڤوردویسان نابزıن فıرتıناسıنı
کەنت یüزلü دüشلەمەلەرە
بر کıرıک ماڤزەر گب
بلەسن بەن!
.
بلەسن بەن ۆی بەن, بلەسن بەن
داğلاردا گüنەشن سۆن پارıلتıسı
ڤە تۆپراک داملı ئەڤلەردە وموت سöنەرکەن
یتک ماğارالارıن دبندە
پوسودا بەکلەرکەن öلüم
بلەسن بەن.
.
ڤە سەن بەن
دۆستلارıمıن
کورشونا دزلەن دۆستلارıمıن
شاه داماردا دۆنان کıزıل کانıندا
کۆرکویا
کاهپەلğە
یüز کاراسıنا
چğ داملالارı گب یüرüرکەن سەڤدا
مەرملەرن یاناğıندا تەل تەل öرüمجەک
گöزلەرن
مەنەکشە گöزلەرن
کاڤرولموش
یۆکسول
آجıلı
ڤە کöمüر ۆجاکلارıندا
آک گüڤەرجنلەر هانچەرلەنرکەن
بلەسن بەن
ۆیی بلەسن بەن.
.
بۆینوم پە چەکلمشتر
چەکلمشتر دۆست
بەینمدە فەلچ
یüرەğمدە کانسەر üرەمەکتەدر
ڤە بر گوربەت تüرکüسü گب دورماکتادıر هایات
داğلارıن چاپاک توتموش هازن یالنıزلığıندا.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com