Geregi Duşunulur

bir cehennemdir
dünyanın başörtüsüne
kusar dar ağaçlarını
beynin çıplak damarları çatlar
çaresizdir
yürek serçe vuruşlu
umut
makinalı tüfeklere karşı
piranha sürüsü içinde
bir yitik can gibi
ve coplar
dipçikler
gaz bombaları
binbir yıl hapis
işkence
ölüm:
sular suskundur
.
sular suskundur oy
gencecik dallarda bir avuç yeşil
bir gurbetçi keklik tadındadır
hüznün zehirli sıtması
bir ayrılık
bir yoksulluk
bir ölüm
ve karardıkça kararır
gencecik karımın pembelikleri.
.
çünkü silahların ucu paslıdır
bir çiğdem çiçeği gibi narin ve çiğli
mor dağların ardında
mor dağların ardında gelin kızlarım
gelin kızlarım suskun, yaslıdır

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
گەرەگ دوشونولور

بر جەهەننەمدر
دüنیانıن باشöرتüسüنە
کوسار دار آğاچلارıنı
بەینن چıپلاک دامارلارı چاتلار
چارەسزدر
یüرەک سەرچە ڤوروشلو
وموت
ماکنالı تüفەکلەرە کارشı
پرانها سüرüسü چندە
بر یتک جان گب
ڤە جۆپلار
دپچکلەر
گاز بۆمبالارı
بنبر یıل هاپس
شکەنجە
öلüم:
سولار سوسکوندور
.
سولار سوسکوندور ۆی
گەنجەجک داڵاردا بر آڤوچ یەشل
بر گوربەتچ کەکلک تادıندادıر
هüزنüن زەهرل سıتماسı
بر آیرıلıک
بر یۆکسوڵوک
بر öلüم
ڤە کاراردıکچا کارارıر
گەنجەجک کارıمıن پەمبەلکلەر.
.
چüنکü سلاهلارıن وجو پاسلıدıر
بر چğدەم چچەğ گب نارن ڤە چğل
مۆر داğلارıن آردıندا
مۆر داğلارıن آردıندا گەلن کıزلارıم
گەلن کıزلارıم سوسکون, یاسلıدıر
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com