Dosta Duşmana Karşi

Zindanlardan taşa taşa kar beni
Mamak’lardan metris’lerden sor beni
Diyarbekre kanla bastım mührümü
Ceset ceset kefen kefen sar beni
.
Bu türkü mor dağların emanetidir
Firari mahpuslara bir avuç su
Bir türkü dilimi içerdekine
Çeyiz sandıgına oyalı yazma
Memeye süt
Ve baharın toprağa bereketidir
Sığmaz dört duvarın yanına, dikenli tele
Cesur mermidir, mavzer yatağında bu
Önü kıtlık kıran, zemheri
Ardı ateş külü, kızılcık
Ve menekşedir
Bir teli asuri vurur, bir keldani
Ve yeşile çalar her mevsim
Petrol mavisini
Kan kızılını
Kavruk dudakların tuzunda tadı
Fırat’ı
Dijle’yi vurur
Heyy bre
Şahin gagasında
Can suretidir
Kara saçlım
Gül benizlim
Sevdiğim
Bu türkü
Mor dağların emanetidir
Gün kar yanığı yüze vuranda
Debreşir gökçe yürek
Kasketi keder gömleği kan
Sevdası bir uçurumdur
Gözleri kor tanesi gözleri hançer
Gözleri cesarettir
Krizantem çiçegidir emegi gülüm
Elleri cesur vede hünerli
Mor dağların ardında
Üç koca destan üç koca dünya
Üç denklem
Üç şifre üç atom çekirdeği ve
Bir çakmak bir kıvılcım birde dinamit
Gün kar yanığı yüze vuranda
Mor dağların türküsü gelir
Onlar güneşin bağrında ateş
Yer yüzünde bir taze çiçektiler
Namluda namusun fişengi
İsyanda yürek kara düşte
Bembeyaz gerçektiler
Ben yılların sevdası
Nazlım
Sabır kıyısında
Kin köpüğü
Al almada
Başaklarda
Gül dudaklarda hasret
.
Söyle türkünü sen
Erinme nazlı bacım
Ağlamadan
Karalara bağlamadan
Kına gecelerinin sevincinde
Lurke’de Goven’de
Temirağa’da.

آهمەت کایا - (1998)  دۆستا دوشمانا کارش
دۆستا دوشمانا کارش

زندانلاردان تاشا تاشا کار بەن
ماماک’لاردان مەترس’لەردەن سۆر بەن
دیاربەکرە کانلا باستıم مüهرüمü
جەسەت جەسەت کەفەن کەفەن سار بەن
.
بو تüرکü مۆر داğلارıن ئەمانەتدر
فرار ماهپوسلارا بر آڤوچ سو
بر تüرکü دلم چەردەکنە
چەیز ساندıگıنا ۆیالı یازما
مەمەیە سüت
ڤە باهارıن تۆپراğا بەرەکەتدر
سığماز دöرت دوڤارıن یانıنا, دکەنل تەلە
جەسور مەرمدر, ماڤزەر یاتاğıندا بو
Öنü کıتلıک کıران, زەمهەر
آردı آتەش کüلü, کıزıلجıک
ڤە مەنەکشەدر
بر تەل آسور ڤورور, بر کەلدان
ڤە یەشلە چالار هەر مەڤسم
پەترۆل ماڤسن
کان کıزıلıنı
کاڤروک دوداکلارıن توزوندا تادı
فıرات’ı
دژلە’ی ڤورور
هەیی برە
شاهن گاگاسıندا
جان سورەتدر
کارا ساچلıم
گüل بەنزلم
سەڤدğم
بو تüرکü
مۆر داğلارıن ئەمانەتدر
گüن کار یانığı یüزە ڤوراندا
دەبرەشر گöکچە یüرەک
کاسکەت کەدەر گöملەğ کان
سەڤداسı بر وچورومدور
گöزلەر کۆر تانەس گöزلەر هانچەر
گöزلەر جەسارەتر
کرزانتەم چچەگدر ئەمەگ گüلüم
ئەڵەر جەسور ڤەدە هüنەرل
مۆر داğلارıن آردıندا
Üچ کۆجا دەستان üچ کۆجا دüنیا
Üچ دەنکلەم
Üچ شفرە üچ آتۆم چەکردەğ ڤە
بر چاکماک بر کıڤıلجıم بردە دنامت
گüن کار یانığı یüزە ڤوراندا
مۆر داğلارıن تüرکüسü گەلر
ۆنلار گüنەشن باğرıندا آتەش
یەر یüزüندە بر تازە چچەکتلەر
ناملودا ناموسون فشەنگ
İسیاندا یüرەک کارا دüشتە
بەمبەیاز گەرچەکتلەر
بەن یıڵارıن سەڤداسı
نازلıم
سابıر کıیıسıندا
کن کöپüğü
آل آلمادا
باشاکلاردا
گüل دوداکلاردا هاسرەت
.
سöیلە تüرکüنü سەن
ئەرنمە نازلı باجıم
آğلامادان
کارالارا باğلامادان
کıنا گەجەلەرنن سەڤنجندە
لورکە’دە گۆڤەن’دە
تەمراğا’دا.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com