Tika Basa Pastirma

-Rakı’ya Methiye-
Yokluğunun nedeni alfa silindir canım
Antibiyotikler ve saatler ne kadar dakiktirler
İçmesem olmaz
Yokluğunun tünelinden dört gün, dört gece geçtim
Rüyalarımda yanımdaydın hep seni içtim
Kaç şehir geçtim ama olmuyor ki!
Sigaramda seni istiyor annem nerde diyor
Ağlıyorum sesli sesli hem de çok sesli.
.
Ağzı tıka basa dolu pastırma
İçe dışa başa kıça kar yağıyor
Ona buna şuna bana laga luga etme
Buralara oralara ar yağıyor
.
Bak akşam oldu yine içime bir kurt düştü
Atsam kendimi barlara
İçi dolu bardaklara bir içsem, bir içsem
Seni görsem
Bahanemsin zaten tek bahanemsin
Sığındığım yoksul hanemsin
Sanki annemsin olmasam ölecek misin?
.
Pazar, pazartesi, salı sondu
Piyongo başıma boktur başıma bir güvercin kondur
İşe, işe boşver işe çalış malış koştur.
.
Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor
Dikran gene aşk kendinden geçiyor
İnsanlarda bu akşam ne biçim içiyor
Hadi sende iç
Sende iç
Piç...

آهمەت کایا - (1992)  دۆکونما یانارسن
تکا باسا پاسترما

-راکı’یا مەتهیە-
یۆکلوğونون نەدەن آلفا سلندر جانıم
آنتبیۆتکلەر ڤە سااتلەر نە کادار داککترلەر
İچمەسەم ۆلماز
یۆکلوğونون تüنەلندەن دöرت گüن, دöرت گەجە گەچتم
رüیالارıمدا یانıمدایدıن هەپ سەن چتم
کاچ شەهر گەچتم آما ۆلمویۆر ک!
سگارامدا سەن ستیۆر آننەم نەردە دیۆر
آğلıیۆروم سەسل سەسل هەم دە چۆک سەسل.
.
آğزı تıکا باسا دۆلو پاستıرما
İچە دıشا باشا کıچا کار یاğıیۆر
ۆنا بونا شونا بانا لاگا لوگا ئەتمە
بورالارا ۆرالارا آر یاğıیۆر
.
باک آکشام ۆلدو ینە چمە بر کورت دüشتü
آتسام کەندم بارلارا
İچ دۆلو بارداکلارا بر چسەم, بر چسەم
سەن گöرسەم
باهانەمسن زاتەن تەک باهانەمسن
سığıندığıم یۆکسول هانەمسن
سانک آننەمسن ۆلماسام öلەجەک مسن؟
.
پازار, پازارتەس, سالı سۆندو
پیۆنگۆ باشıما بۆکتور باشıما بر گüڤەرجن کۆندور
İشە, شە بۆشڤەر شە چالıش مالıش کۆشتور.
.
مەیهانەج مەمۆ ئەترافı چۆک آجایپ کەسیۆر
دکران گەنە آشک کەندندەن گەچیۆر
İنسانلاردا بو آکشام نە بچم چیۆر
هاد سەندە چ
سەندە چ
پچ...
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com