Nevroz Ateşi

Bir acemi düşte gördüm
Ağlayan gülüşte gördüm
Güller açmıştı yeni ülke
Bayram yeriydi çarşılar
Ölüleri halayda gördüm.
.
Devasa ateşler yanmış
Çadır kurulmuş dağlara
Külleri savrulur durur
Karışıyor yıldızlara.
.
Aylar boyu yollar gittik
Kanal boyunca sınır boyunca
Ay ışığı şamdan değil
Ölüm olunca, ölüm olunca
.
Devasa ateşler yanmış
Çadır kurulmuş dağlara
Külleri savrulup durur
Karışıyor yıldızlara.

آهمەت کایا - (1992)  دۆکونما یانارسن
نەڤرۆز آتەش

بر آجەم دüشتە گöردüم
آğلایان گüلüشتە گöردüم
گüڵەر آچمıشتı یەن üلکە
بایرام یەرید چارشıلار
Öلüلەر هالایدا گöردüم.
.
دەڤاسا آتەشلەر یانمıش
چادıر کورولموش داğلارا
کüڵەر ساڤرولور دورور
کارıشıیۆر یıلدıزلارا.
.
آیلار بۆیو یۆڵار گتک
کانال بۆیونجا سıنıر بۆیونجا
آی ıشığı شامدان دەğل
Öلüم ۆلونجا, öلüم ۆلونجا
.
دەڤاسا آتەشلەر یانمıش
چادıر کورولموش داğلارا
کüڵەر ساڤرولوپ دورور
کارıشıیۆر یıلدıزلارا.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com