Dokunma Yanarsin

“Çocukluğum çıraklıkta geçti kir pas içinde
Gençliğim korsan yürüyüşlerde eylemlerde
Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım
Küçük voltalardan bıktım usandım
Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda
Adımlarımı saymadan
Geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan
Deli taylar gibi koşmak istiyorum
Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum
Beni kendi halime bırak yavrucum
Ben yolumu nasıl olsa bulurum”
.
Upuzun cayırlarda yalınayak koşmak istiyorum
Saçlarım rüzgara konuk yüzüm dağlara dönük
Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret
Ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret
Kıyasıya vurşsun, vuruşsun istiyorum
Koşmak... koşmak istiyorum sevgilim, koşmak istiyorum
Dönemezsem beni affet...
Kıyasıya vursun, vursun istiyorum
Koşmak istiyorum sevgilim, koşmak, koşmak...
Dönemezsem beni affet...
.
Firarilerin uzmanı olmuşum
Bütün istasyonlarda afişim durur
Beni bir çocuk bile vurur
Dokunma bana fişlenirsin
Dokunma bana ellerin tutuşur
Dokunma bana çıldırırsın
Dokunma bana sende yanarsın.
.
“Koşmak egzozların molozların yağmaların kıyısından
Onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların
Manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından
Kimseye ve hiçbir şeye değmeden
Ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum.
Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri
Namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri
Birileri ölüp, birileri nutuk atarken köşe yazılarında
Kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan
Ve küfür etmeden
Kafamı kırarcasına koşmak istiyorum”
.
Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum
Gözlerim yüzüne küskün sazım sevgine suskun
Saatti ayrılığa kurmuşum olmaz teslimiyet
Ziyan aklımı senle bozmuşum
İçerim felaket
Kurşunlara geleyim, geleyim istiyorum
Ölmek, ölmek istiyorum, ölmek istiyorum sevgilim
Sağ kalırsam affet...
Kurşunlara geleyim, geleyim istiyorum
Ölmek istiyorum sevgilim, ölmek, ölmek...
Sağ kalırsam affet...
Firarilerin uzmanı olmuşum
Bütün telsizlerde adım okunur
Beni bir çocuk bile bulur
Dokunma bana çıldırırsın
Dokunma bana ellerin tutuşur
Dokunma bana fişlenirsin
Dokunma bana sende yanarsın...

آهمەت کایا - (1992)  دۆکونما یانارسن
دۆکونما یانارسن

“چۆجوکلوğوم چıراکلıکتا گەچت کر پاس چندە
گەنچلğم کۆرسان یüرüیüشلەردە ئەیلەملەردە
هاپسە ئەرکەن دüشتüم, جۆپلا ئەرکەن تانıشتıم
کüچüک ڤۆلتالاردان بıکتıم وساندıم
شمد وچسوز بوجاکسıز ۆڤالاردا
آدıملارıمı سایمادان
گەریە دöنüپ باکمادان, وسانمادان, بıکمادان
دەل تایلار گب کۆشماک ستیۆروم
ڤە گöرüیۆرسون ک آشکı بەجەرەمیۆروم
بەن کەند هالمە بıراک یاڤروجوم
بەن یۆلومو ناسıل ۆلسا بولوروم”
.
وپوزون جایıرلاردا یالıنایاک کۆشماک ستیۆروم
ساچلارıم رüزگارا کۆنوک یüزüم داğلارا دöنüک
گöğسüمüن چەپەرن öلüملە سıنایان ئەسارەت
ڤە یüرەğم یارارجاسıنا زۆرلایان جەسارەت
کıیاسıیا ڤورشسون, ڤوروشسون ستیۆروم
کۆشماک... کۆشماک ستیۆروم سەڤگلم, کۆشماک ستیۆروم
دöنەمەزسەم بەن آففەت...
کıیاسıیا ڤورسون, ڤورسون ستیۆروم
کۆشماک ستیۆروم سەڤگلم, کۆشماک, کۆشماک...
دöنەمەزسەم بەن آففەت...
.
فرارلەرن وزمانı ۆلموشوم
بüتüن ستاسیۆنلاردا آفشم دورور
بەن بر چۆجوک بلە ڤورور
دۆکونما بانا فشلەنرسن
دۆکونما بانا ئەڵەرن توتوشور
دۆکونما بانا چıلدıرıرسıن
دۆکونما بانا سەندە یانارسıن.
.
“کۆشماک ئەگزۆزلارıن مۆلۆزلارıن یاğمالارıن کıیıسıندان
ۆنجا نسافسıزلıکلارıن, ۆنجا هاکسıزلıکلارıن
مانزاراسıزلıکلارıن, پاراسıزلıکلارıن, آڵاهسıزلıکلارıن کıیıسıندان
کمسەیە ڤە هچبر شەیە دەğمەدەن
جğەرلەرم یۆک ئەدەرجەسنە کۆشماک ستیۆروم.
یەرکەن چەرکەن, مەشک لە کەندندەن گەچەرکەن برلەر
ناملونون وجونو گöرüنجە سıڤıشıرکەن برلەر
برلەر öلüپ, برلەر نوتوک آتارکەن کöشە یازıلارıندا
کاڤگا ئەتمەدەن, بر داها توتوکلانمادان
ڤە کüفüر ئەتمەدەن
کافامı کıرارجاسıنا کۆشماک ستیۆروم”
.
آڤوجونو سۆن بر دەفا آğلامادان توتماک ستیۆروم
گöزلەرم یüزüنە کüسکüن سازıم سەڤگنە سوسکون
ساات آیرıلığا کورموشوم ۆلماز تەسلمیەت
زیان آکلıمı سەنلە بۆزموشوم
İچەرم فەلاکەت
کورشونلارا گەلەیم, گەلەیم ستیۆروم
Öلمەک, öلمەک ستیۆروم, öلمەک ستیۆروم سەڤگلم
ساğ کالıرسام آففەت...
کورشونلارا گەلەیم, گەلەیم ستیۆروم
Öلمەک ستیۆروم سەڤگلم, öلمەک, öلمەک...
ساğ کالıرسام آففەت...
فرارلەرن وزمانı ۆلموشوم
بüتüن تەلسزلەردە آدıم ۆکونور
بەن بر چۆجوک بلە بولور
دۆکونما بانا چıلدıرıرسıن
دۆکونما بانا ئەڵەرن توتوشور
دۆکونما بانا فشلەنرسن
دۆکونما بانا سەندە یانارسıن...
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com