Biz Uç Kişiydik

Biz üç kişiydik; Bedirhan, Nazlıcan ve ben
Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek...
Adımız bela diye yazılmıştı dağlara taşlara
Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek.
.
El tetikte kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet
Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi
Yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık
Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık.
.
Gece uçurum boylarında, uzak çakal sesleri
Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi
Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram
Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi.
.
Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan\' ı,
Ateşböcekleriyle bir oldu kırpışarak tükendi.
Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza,
Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi...
.
Oy Nazlıcan vahşi bayırların maralı
Nazlıcan saçları fırtınayla taralı
Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine
Oy Nazlıcan... oy canevinden yaralı.
.
Nazlıcan serin yayla çiçeği
Nazlıcan deli dolu heyecan
Göğsümde bir sevda kelebeği
Nazlıcan ah Nazlıcan...
.
Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik
Geçip gittik, parka ve yürek paramparça
Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik,
Geçip gittik, Nazlıcan boşluğu aramızda.
.
Bedirhan\'ı bir gedikte sırtından vurdular
Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları
Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca
Titredi ve iki yana düştü kolları.
.
Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını
Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi
Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine
Göğsümü çatlatırken nabzımın tükenmiş sesi.
.
Sanki bir şakaydı bu, birazdan uyanacaktı,
Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı
Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna ah
O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı.
.
Ey Bedirhan; katran gecelerin heyulası,
Ey Bedirhan; kancık pusuların belası
Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana...
Ey Bedirhan ey mezarı kartal yuvası.
.
Bedirhan mor dağların kaçağı
Bedirhan mavi gözleri şahan
Zulamda suskun gece bıçağı
Bedirhan ah Bedirhan.
.
Biz üç kişiydik
Üç intihar çiçeği
Bedirhan, Nazlıcan ve ben
Suphi...

آهمەت کایا - (1992)  دۆکونما یانارسن
بز وچ کشیدک

بز üچ کشیدک; بەدرهان, نازلıجان ڤە بەن
Üچ آğıز, üچ یüرەک, üچ یەمنل فشەک...
آدıمıز بەلا دیە یازıلمıشتı داğلارا تاشلارا
بۆینوموزدا آğıر ڤەبال, کۆینوموزدا چاپراز تüفەک.
.
ئەل تەتکتە کولاک کرشتە ڤە سıرتıمıز تۆپراğا ئەمانەت
بالدıران آجıسıیلا ۆڤاراک üشüیەن ئەڵەرمز
یıلدıز یۆرگان آلتıندا بربرمزە سارıلıردıک
دەنز چۆک وزاکتایدı ڤە دۆکونویۆردو یالنıزلıک.
.
گەجە وچوروم بۆیلارıندا, وزاک چاکال سەسلەر
یüزüمüزە, ئەکمەğمزە, تüرکüمüزە چارپار گەچەرد
گöğسüنە کەکک سüرەرد نازلıجان, تüتەرد بورام بورام
گزلجە ۆنا باکاردıک, یüرەğمز گöچەرد.
.
بەلک بر چۆبان کاڤالıندا یتردک نازلıجان\' ı,
آتەشبöجەکلەریلە بر ۆلدو کıرپıشاراک تüکەند.
بر نارن کەلەبەک öلüسü بıراکıپ تام ۆرتامıزا,
کورشون گب, مایıن گب توتوشاراک تüکەند...
.
ۆی نازلıجان ڤاهش بایıرلارıن مارالı
نازلıجان ساچلارı فıرتıنایلا تارالı
سەن دە بöیلە گدەر میدن یıلدıزلار üلکەسنە
ۆی نازلıجان... ۆی جانەڤندەن یارالı.
.
نازلıجان سەرن یایلا چچەğ
نازلıجان دەل دۆلو هەیەجان
گöğسüمدە بر سەڤدا کەلەبەğ
نازلıجان آه نازلıجان...
.
آرتıک یەنلمش ۆردولار کادار ئەزکتک, ساهپسزدک
گەچپ گتک, پارکا ڤە یüرەک پارامپارچا
گەرس öلüم دویگوسو, گەرس ساğıر سەسسزلک,
گەچپ گتک, نازلıجان بۆشلوğو آرامıزدا.
.
بەدرهان\'ı بر گەدکتە سıرتıندان ڤوردولار
یارıپ چıکمıشکەن نجە بüیüک آبلوکالارı
ۆموزدان کایان بر تüفەک گب وسولجا
ترەد ڤە ک یانا دüشتü کۆڵارı.
.
Öلüم بر ıسıرگان ۆتو گب سارمıشتı هەر یانıنı
دەڤرلمش بر آğاچتı آی ıشığıندا گöڤدەس
وزانıپ بر داملا یاش لە دۆکوندوم کرپکلەرنە
گöğسüمü چاتلاتıرکەن نابزıمıن تüکەنمش سەس.
.
سانک بر شاکایدı بو, برازدان ویاناجاکتı,
برازدان آتەش کارıشتıرıپ بر جگارا ساراجاکتı
ۆیسا öلüم سادıک کالمıشتı راندەڤوسونا آه
ۆ دا نازلıجان گب بر داها ۆلمایاجاکتı.
.
ئەی بەدرهان; کاتران گەجەلەرن هەیولاسı,
ئەی بەدرهان; کانجıک پوسولارıن بەلاسı
سەن دە بöیلە بتەجەک آدام مıیدıن, کۆنوشسانا...
ئەی بەدرهان ئەی مەزارı کارتال یوڤاسı.
.
بەدرهان مۆر داğلارıن کاچاğı
بەدرهان ماڤ گöزلەر شاهان
زولامدا سوسکون گەجە بıچاğı
بەدرهان آه بەدرهان.
.
بز üچ کشیدک
Üچ نتهار چچەğ
بەدرهان, نازلıجان ڤە بەن
سوپه...
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com