Jilet Yiyen Kiz

O kızı nerde nasıl görsem
Aklımı başımdan alır ağzı
Saçları şıra köpüğü desem
Kaşları bıçak izi kırmızı
.
Yakut pulları mı bu ne görkem
Kanlı gözbebeklerindeki yazı
Beni nasıl büyüledi bilmem
Kirpikleri örümcek kırmızı
.
Kızıl demirden bir ünlem
Salınması yangın yalazı
Korkmasam öpmeye eğilsem
Dişleri elektrik kırmızı
.
Jilet yiyen kız Merih’li gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı kırmızı kırmızı
.
Çarpılmışım başım sersem
Sevdim jilet yiyen kızı
Göğsündeki kumrulara değsem
Gagaları zehirli kırmızı
.
İçerse kezzap içer hem
Sarhoş da olmaz azıp bazı
Yasak bölgelerine insem
Tüyleri ısırgan kırmızı
.
Gece gündüz tek düşüncem
Kasıklarımdaki ince sızı
Artık kimseyle sevişemem
Anladım sevişmek kırmızı
.
Jilet yiyen kız Merih’li gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı kırmızı kırmızı

آهمەت کایا - (2003)  براز دا سەن آگلا
ژلەت ییەن کز

ۆ کıزı نەردە ناسıل گöرسەم
آکلıمı باشıمدان آلıر آğزı
ساچلارı شıرا کöپüğü دەسەم
کاشلارı بıچاک ز کıرمıزı
.
یاکوت پوڵارı مı بو نە گöرکەم
کانلı گöزبەبەکلەرندەک یازı
بەن ناسıل بüیüلەد بلمەم
کرپکلەر öرüمجەک کıرمıزı
.
کıزıل دەمردەن بر üنلەم
سالıنماسı یانگıن یالازı
کۆرکماسام öپمەیە ئەğلسەم
دشلەر ئەلەکترک کıرمıزı
.
ژلەت ییەن کıز مەره’ل گەجەم
برلکتە بولاجاğıز بەلامıزı
سۆنوموز کوشکوسوز جەهەننەم
کıرمıزı کıرمıزı کıرمıزı
.
چارپıلمıشıم باشıم سەرسەم
سەڤدم ژلەت ییەن کıزı
گöğسüندەک کومرولارا دەğسەم
گاگالارı زەهرل کıرمıزı
.
İچەرسە کەززاپ چەر هەم
سارهۆش دا ۆلماز آزıپ بازı
یاساک بöلگەلەرنە نسەم
تüیلەر ıسıرگان کıرمıزı
.
گەجە گüندüز تەک دüشüنجەم
کاسıکلارıمداک نجە سıزı
آرتıک کمسەیلە سەڤشەمەم
آنلادıم سەڤشمەک کıرمıزı
.
ژلەت ییەن کıز مەره’ل گەجەم
برلکتە بولاجاğıز بەلامıزı
سۆنوموز کوشکوسوز جەهەننەم
کıرمıزı کıرمıزı کıرمıزı
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com