Halklarin Kardeşligi Adina

Yeni bir dünya için kardeşler
Yeni bir dünya için bu kavga
Bu kan
Bu zulum
.
Yeni bir dünya için kardeşler
Yeni bir dünya için bu sabır
Bu kin
Bu sancı
.
Bu dağlarda vuruldu boyunduruk
Kınalı türkülerin boynuna
Halkların kardeşliği adına
Bu dağlarda deşildi gebe kadınların karnı
Bu dağlarda boğazlandı istiklal-i tam
Oysa namlular daha soğumamıştı
.
Ekmeğimiz yoktu
Mermimiz yoktu
Bin can ile
Bir umut ektiğimiz
Toprağımız yok.
Dağlar gibi yığıldı ölüler
Ve ayaklar altında namusumuz
.
Lanetlenmiş
Aç çoluk çocuk
Kadınlarımız, davarlarımız
.
Haldan bilmez
Geçit vermez kanlı zilan
Of off offf be
.
Tifüs ve kanser
Ve siyatik
Difteri
Kalp yetersizliği, ülser vesaire
Ve cümle illeti muzır haşeratın
Bir de açlık
Bir de zulum
Bir de zindanlar.
.
Issız bir uğultudur doğanın padişahı
Fideler cılız
Dağlarda umudun hazin sancısı
Toprağın bağrında tohum
Kan revan içindedir.
Ve kan revan içindedir türkülerimiz;
.
\"Kış günüdür güller açmaz
Dallarda bülbüller ötmez
Can arzular elim yetmez
Vahh lımın
Bırindarım
İçerden
İçerden yar içerden
Kes bağrım yar içerden\"
İşte namus
İntiharı düşünür kederinden
Ve bu boş tencerenin onulmaz kahrı
Utanır kendikendinden
Birebir vermeyen toprak
Karasaban
Yaşlı öküz.
Sebisübyan
Aç-susuz
Ne giden
Ne beklenen var
Ve dağlarda
Çırılçıplak eşkiyalar...
.
.
.
* (Orhan Kotan ve Ahmet Kaya, bedenlerini sürgüne, şarkılarını ülkeye emanet ettiler)

آهمەت کایا - (2003)  براز دا سەن آگلا
هالکلارن کاردەشلگ آدنا

یەن بر دüنیا چن کاردەشلەر
یەن بر دüنیا چن بو کاڤگا
بو کان
بو زولوم
.
یەن بر دüنیا چن کاردەشلەر
یەن بر دüنیا چن بو سابıر
بو کن
بو سانجı
.
بو داğلاردا ڤورولدو بۆیوندوروک
کıنالı تüرکüلەرن بۆینونا
هالکلارıن کاردەشلğ آدıنا
بو داğلاردا دەشلد گەبە کادıنلارıن کارنı
بو داğلاردا بۆğازلاندı ستکلال- تام
ۆیسا ناملولار داها سۆğومامıشتı
.
ئەکمەğمز یۆکتو
مەرممز یۆکتو
بن جان لە
بر وموت ئەکتğمز
تۆپراğıمıز یۆک.
داğلار گب یığıلدı öلüلەر
ڤە آیاکلار آلتıندا ناموسوموز
.
لانەتلەنمش
آچ چۆلوک چۆجوک
کادıنلارıمıز, داڤارلارıمıز
.
هالدان بلمەز
گەچت ڤەرمەز کانلı زلان
ۆف ۆفف ۆففف بە
.
تفüس ڤە کانسەر
ڤە سیاتک
دفتەر
کالپ یەتەرسزلğ, üلسەر ڤەسارە
ڤە جüملە ڵەت موزıر هاشەراتıن
بر دە آچلıک
بر دە زولوم
بر دە زندانلار.
.
سسıز بر وğولتودور دۆğانıن پادشاهı
فدەلەر جıلıز
داğلاردا ومودون هازن سانجıسı
تۆپراğıن باğرıندا تۆهوم
کان رەڤان چندەدر.
ڤە کان رەڤان چندەدر تüرکüلەرمز;
.
\&قوۆت;کıش گüنüدüر گüڵەر آچماز
داڵاردا بüلبüڵەر öتمەز
جان آرزولار ئەلم یەتمەز
ڤاهه لıمıن
بıرندارıم
İچەردەن
İچەردەن یار چەردەن
کەس باğرıم یار چەردەن\&قوۆت;
İشتە ناموس
İنتهارı دüشüنüر کەدەرندەن
ڤە بو بۆش تەنجەرەنن ۆنولماز کاهرı
وتانıر کەندکەندندەن
برەبر ڤەرمەیەن تۆپراک
کاراسابان
یاشلı öکüز.
سەبسüبیان
آچ-سوسوز
نە گدەن
نە بەکلەنەن ڤار
ڤە داğلاردا
چıرıلچıپلاک ئەشکیالار...
.
.
.
* (ۆرهان کۆتان ڤە آهمەت کایا, بەدەنلەرن سüرگüنە, شارکıلارıنı üلکەیە ئەمانەت ئەتلەر)
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com