Tezkere

Ay'ın altında kağnılar gidiyordu
Kağnılar gidiyordu
Akşehir üstünden Afyon' a doğru.
Toprak öyle bitip tükenmez,
Dağlar öyle uzakta,
Sanki gidenler hiçbir zaman
Hiçbir menzile erişmeyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle
Ve onlar; ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti.
.
Ayın altında öküzler
Başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
Ufacık kısacıktılar
Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
Ve ayakları altından akan
Toprak, toprak ve topraktı.
Gece aydınlık ve sıcak
Ve kağnılarda tahta yataklarında
Koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar, birbirlerinden gizleyerek
Bakıyorlardı ayın altında
Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar...
Bizim kadınlarımız;
Korkunç ve mübarek elleri
İnce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
Anamız, avradımız, yarimiz
Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
Ve soframızdaki yeri; öküzümüzden sonra gelen
Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
Ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
Işıltısında yere saplı bıçakların
Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar,
Bizim kadınlarımız.
Şimdi ayın altında
Kağnıların ve hartuçların peşinde
Harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi
Aynı yürek ferahlığı,
Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şarapnelin çeliğinde
İnce boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar yürüyordu
Akşehir üzerinden Afyon`a doğru.\"
.
Yürüdü tren de yolda eğlenmez
Derdim çoktur memlekete söylenmez
Tükendi cephanem, geriden gelmez
Tezkeremden evvel vurdular beni,
Sılama hasret koydular beni.
.
Aziz Abdal dağı ordugah yeri
Bir haftalık tayın yenmiyor kuru
Hasretlik kaldı koca Kayseri
Tezkeremden evvel vurdular beni,
Sılama hasret koydular beni.
.
Ağır makineli de tepeden inmez
Tarıyor ırmağı kimse görünmez
Verilen parolalar aklıma gelmez
Gözüm göre göre vurdular beni,
Sılama hasret koydular beni.

آهمەت کایا - (1986)  آن گەلر
تەزکەرە

آی'ıن آلتıندا کاğنıلار گدیۆردو
کاğنıلار گدیۆردو
آکشەهر üستüندەن آفیۆن' آ دۆğرو.
تۆپراک öیلە بتپ تüکەنمەز,
داğلار öیلە وزاکتا,
سانک گدەنلەر هچبر زامان
هچبر مەنزلە ئەرشمەیەجەکت.
کاğنıلار یüرüیۆردو یەکپارە مەشەدەن تەکەرلەکلەریلە
ڤە ۆنلار; آیıن آلتıندا دöنەن لک تەکەرلەکت, لک تەکەرلەکت.
.
آیıن آلتıندا öکüزلەر
باشکا ڤە چۆک کüچüک بر دüنیادان گەلمشلەر گب
وفاجıک کıساجıکتıلار
ڤە پıرıلتıلار ڤاردı هاستا کıرıک بۆینوزلارıندا
ڤە آیاکلارı آلتıندان آکان
تۆپراک, تۆپراک ڤە تۆپراکتı.
گەجە آیدıنلıک ڤە سıجاک
ڤە کاğنıلاردا تاهتا یاتاکلارıندا
کۆیو ماڤ هومبارالار چıرıلچıپلاکتı.
ڤە کادıنلار, بربرلەرندەن گزلەیەرەک
باکıیۆرلاردı آیıن آلتıندا
گەچمش کافلەلەردەن کالان öکüز ڤە تەکەرلەک öلüلەرنە.
ڤە کادıنلار...
بزم کادıنلارıمıز;
کۆرکونچ ڤە مüبارەک ئەڵەر
İنجە, کüچüک چەنەلەر, کۆجامان گöزلەریلە
آنامıز, آڤرادıمıز, یارمز
ڤە سانک هچ یاشامامıش گب öلەن
ڤە سۆفرامıزداک یەر; öکüزüمüزدەن سۆنرا گەلەن
ڤە داğلارا کاچıرıپ وğروندا هاپس یاتığıمıز
ڤە ئەکندە, تüتüندە, ۆدوندا ڤە پازارداک
ڤە کارا سابانا کۆشولان ڤە آğıڵاردا
شıلتıسıندا یەرە ساپلı بıچاکلارıن
ۆیناک, آğıر کالچالارı ڤە زڵەریلە بزم ۆلان کادıنلار,
بزم کادıنلارıمıز.
شمد آیıن آلتıندا
کاğنıلارıن ڤە هارتوچلارıن پەشندە
هارمان یەرنە کەهربار باشلı ساپ چەکەر گب
آینı یüرەک فەراهلığı,
آینı یۆرگون آلıشکانلıک چندەیدلەر.
ڤە ۆنبەشلک شاراپنەلن چەلğندە
İنجە بۆیونلو چۆجوکلار ویویۆردو.
ڤە آیıن آلتıندا کاğنıلار یüرüیۆردو
آکشەهر üزەرندەن آفیۆن`ا دۆğرو.\&قوۆت;
.
یüرüدü ترەن دە یۆلدا ئەğلەنمەز
دەردم چۆکتور مەملەکەتە سöیلەنمەز
تüکەند جەپهانەم, گەردەن گەلمەز
تەزکەرەمدەن ئەڤڤەل ڤوردولار بەن,
سıلاما هاسرەت کۆیدولار بەن.
.
آزز آبدال داğı ۆردوگاه یەر
بر هافتالıک تایıن یەنمیۆر کورو
هاسرەتلک کالدı کۆجا کایسەر
تەزکەرەمدەن ئەڤڤەل ڤوردولار بەن,
سıلاما هاسرەت کۆیدولار بەن.
.
آğıر ماکنەل دە تەپەدەن نمەز
تارıیۆر ıرماğı کمسە گöرüنمەز
ڤەرلەن پارۆلالار آکلıما گەلمەز
گöزüم گöرە گöرە ڤوردولار بەن,
سıلاما هاسرەت کۆیدولار بەن.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com