Buyudun Bebegim

Aklın ermez mahpusluğa
Bahçede sarı ışığa.
Onüç tane yaş döküldü
Ranzamdaki yastığıma.
.
Büyüdün yavrum sende
Hasret sende sevgi bende
Akşamlar döner geceye
Geceler gebe gündüze.
.
Karanlığa bakıp durma
Beni orada arama
Ben güneşin içindeyim
Beni sabahlarda ara.
.
Geleceğim bir gün bende
Sevgi büyüt ellerinde
Akşamlar döndü geceye
Geceler gebe gündüze.

آهمەت کایا - (1986)  آن گەلر
بویودون بەبەگم

آکلıن ئەرمەز ماهپوسلوğا
باهچەدە سارı ıشığا.
ۆنüچ تانە یاش دöکüلدü
رانزامداک یاستığıما.
.
بüیüدüن یاڤروم سەندە
هاسرەت سەندە سەڤگ بەندە
آکشاملار دöنەر گەجەیە
گەجەلەر گەبە گüندüزە.
.
کارانلığا باکıپ دورما
بەن ۆرادا آراما
بەن گüنەشن چندەیم
بەن ساباهلاردا آرا.
.
گەلەجەğم بر گüن بەندە
سەڤگ بüیüت ئەڵەرندە
آکشاملار دöندü گەجەیە
گەجەلەر گەبە گüندüزە.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com