Karanlikta

Akşam olur karanlıklar çökende
Devriyeler adım adım gezende
Kar kaplamış solmuş güller görende
Sarılıp dallarına öpesim gelir.
.
Sanki gökten kar yerine kan yağıyor
Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor
Yaşlı gözleriyle bana bakıyor
Akan gözyaşını içesim gelir.
.
İşte böyle karanlıklar içinde
Devriyeler adım adım gezende
Yar uykuda ben yine penceremde
Doğacak güneşi göresim gelir.

آهمەت کایا - (1985)  آگلاما بەبەگم
کارانلکتا

آکشام ۆلور کارانلıکلار چöکەندە
دەڤریەلەر آدıم آدıم گەزەندە
کار کاپلامıش سۆلموش گüڵەر گöرەندە
سارıلıپ داڵارıنا öپەسم گەلر.
.
سانک گöکتەن کار یەرنە کان یاğıیۆر
کار آلتıندا üشüمüش بر چۆجوک آğلıیۆر
یاشلı گöزلەریلە بانا باکıیۆر
آکان گöزیاشıنı چەسم گەلر.
.
İشتە بöیلە کارانلıکلار چندە
دەڤریەلەر آدıم آدıم گەزەندە
یار ویکودا بەن ینە پەنجەرەمدە
دۆğاجاک گüنەش گöرەسم گەلر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com