Hasretinden Prangalar Eskittim

Ard-arda bilmem kaç zemheri geçti
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu
Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...
Bir ben uyumadım,
Kaç bahar leylim,
Hasretinden prangalar eskittim
Karanlık gecelerde kendimden geçtim
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yandan bir bu yandan
Elma yanaktan
.
Açar kan kırmızı yedi verenler
Kar yağıyor bir yandan
Savrulur Karaca dağı, savrulur Zozan
Bak bıyığım buz tuttu
Üşüyorum ben.
Zemheri de uzadıkça uzadı
Seni baharmışsın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi düşünüyorum.

آهمەت کایا - (1985)  آگلاما بەبەگم
هاسرەتندەن پرانگالار ئەسکتم

آرد-اردا بلمەم کاچ زەمهەر گەچت
کورت ویور, کوش ویور, زندان ویوردو
دıشاردا گüرüل- گüرüل آکان بر دüنیا...
بر بەن ویومادıم,
کاچ باهار لەیلم,
هاسرەتندەن پرانگالار ئەسکتم
کارانلıک گەجەلەردە کەندمدەن گەچتم
ساچلارıنا کان گüڵەر تاکایıم,
بر ۆ یاندان بر بو یاندان
ئەلما یاناکتان
.
آچار کان کıرمıزı یەد ڤەرەنلەر
کار یاğıیۆر بر یاندان
ساڤرولور کاراجا داğı, ساڤرولور زۆزان
باک بıیığıم بوز توتو
Üشüیۆروم بەن.
زەمهەر دە وزادıکچا وزادı
سەن باهارمıشسıن گب دüشüنüیۆروم
سەن دیاربەکر گب دüشüنüیۆروم.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com