Bu Dert Beni Adam Eder

Eğri büğrü bakar oldum
Şaşkın oldum,sakar oldum
İkide bir yüreğimi dağa taşa diker oldum
Şunca yıldır karanlıkta göz kırpmaktan bıkar oldum.
.
Benim annem şeker annem gençlik elden gitti gider
Gece gündüz dolaşırım tenhalarda menhalarda
Benim annem güzel annem beni beni beni koyver
.
Sağ yanımda bir sızı var sol yanımda dağlar duman
Altı patlar, altı patlak bu dert beni bu dert beni verem eder.
.
Dama çıktım damdan düştüm
Kılıç kestim rakı içtim
Şahin oldum, keloğlanın külahını kaptım kaçtım
Yare ağlar, güler uçtum
Yarı yolda yorgun düştüm.
.
Benim annem kadın annem bu nasıl iş bana de hele
Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda
Aman annem güzel annem beni beni beni koyver
.
Sağ yanımda bir sızı var sol yanımda yandım Allah
Altı patlar altı patlak bu dert beni bu dert beni adam eder.

آهمەت کایا - (1985)  آجلارا توتونماک
بو دەرت بەن آدام ئەدەر

ئەğر بüğرü باکار ۆلدوم
شاشکıن ۆلدوم,ساکار ۆلدوم
İکدە بر یüرەğم داğا تاشا دکەر ۆلدوم
شونجا یıلدıر کارانلıکتا گöز کıرپماکتان بıکار ۆلدوم.
.
بەنم آننەم شەکەر آننەم گەنچلک ئەلدەن گت گدەر
گەجە گüندüز دۆلاشıرıم تەنهالاردا مەنهالاردا
بەنم آننەم گüزەل آننەم بەن بەن بەن کۆیڤەر
.
ساğ یانıمدا بر سıزı ڤار سۆل یانıمدا داğلار دومان
آلتı پاتلار, آلتı پاتلاک بو دەرت بەن بو دەرت بەن ڤەرەم ئەدەر.
.
داما چıکتıم دامدان دüشتüم
کıلıچ کەستم راکı چتم
شاهن ۆلدوم, کەلۆğلانıن کüلاهıنı کاپتıم کاچتıم
یارە آğلار, گüلەر وچتوم
یارı یۆلدا یۆرگون دüشتüم.
.
بەنم آننەم کادıن آننەم بو ناسıل ش بانا دە هەلە
گەجە گüندüز دüشüنüرüم تەنهالاردا مەنهالاردا
آمان آننەم گüزەل آننەم بەن بەن بەن کۆیڤەر
.
ساğ یانıمدا بر سıزı ڤار سۆل یانıمدا یاندıم آڵاه
آلتı پاتلار آلتı پاتلاک بو دەرت بەن بو دەرت بەن آدام ئەدەر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com