Haramiler

Yel eser yücelerden
Türküler hecelerden
Göz değil yaylım ateş
Sürmesi gecelerden.
"Olta attım ipi yok
Balta tuttum sapı yok
Nere gitmiş bu evler
Pencere var kapı yok."
.
Oy bahçeler bahçeler
Bahçede kuzu meler
Vura vura götürdü
Yavrumu haramiler
.
"Gelen gitti... Gelen gitti
Ağlayan gülen gitti
Yerle yeri toprak bozuk
Gül ektim diken bitti."
.
Soba kurdum tütüyor
Tütün gül tutuyor
Düştü düşman nalına
Taş zindanda yatıyor.

آهمەت کایا - (1986)  شافاک تورکوسو
هاراملەر

یەل ئەسەر یüجەلەردەن
تüرکüلەر هەجەلەردەن
گöز دەğل یایلıم آتەش
سüرمەس گەجەلەردەن.
&قوۆت;ۆلتا آتıم پ یۆک
بالتا توتوم ساپı یۆک
نەرە گتمش بو ئەڤلەر
پەنجەرە ڤار کاپı یۆک.&قوۆت;
.
ۆی باهچەلەر باهچەلەر
باهچەدە کوزو مەلەر
ڤورا ڤورا گöتüردü
یاڤرومو هاراملەر
.
&قوۆت;گەلەن گت... گەلەن گت
آğلایان گüلەن گت
یەرلە یەر تۆپراک بۆزوک
گüل ئەکتم دکەن بت.&قوۆت;
.
سۆبا کوردوم تüتüیۆر
تüتüن گüل توتویۆر
دüشتü دüشمان نالıنا
تاش زنداندا یاتıیۆر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com