Duzegê Xarpêti

Da da duzegê xarpêtio, duzo raşto
Jukhêk sa usıfê mı konağo mıqerrem xorê vıraşto
Vana; mı emsu hewnê diyo
Heq u thala hewnê mı xêre ser bero
Mıstafa begê çarekan mara omeo de gıran waşto
Tersê mı ke ters bo
.
Wıy da ulle merdene, da ulle merdene, ax ulle merdene
Çıtur merdena jukhêk sa usıfê mı ma u piyê kokımi ra
Yena inkar kerdene
Da da diizege xarbıiyo düzo kaso
Sa usı vano daye emego kıto mıerdi werdo
Wax emege tuyo thalo boso wı lemı thalo boso
Wê dıulımerdenıday ulımerdenıah ulımerdenı
Sımerdene jukek sa usıfe mı ma u piyê kokımirana
İnkar kerdeni

آهمەت آسلان - (2007)  ڤەیڤێ ملاکەتو
دوزەگێ خارپێت

دا دا دوزەگێ خارپێتۆ, دوزۆ راشتۆ
ژوکهێک سا وسıفێ مı کۆناğۆ مıقەررەم خۆرێ ڤıراشتۆ
ڤانا; مı ئەمسو هەونێ دیۆ
هەق و تهالا هەونێ مı خێرە سەر بەرۆ
مıستافا بەگێ چارەکان مارا ۆمەۆ دە گıران واشتۆ
تەرسێ مı کە تەرس بۆ
.
وıی دا وڵە مەردەنە, دا وڵە مەردەنە, آخ وڵە مەردەنە
چıتور مەردەنا ژوکهێک سا وسıفێ مı ما و پیێ کۆکıم را
یەنا نکار کەردەنە
دا دا دزەگە خاربıیۆ دüزۆ کاسۆ
سا وسı ڤانۆ دایە ئەمەگۆ کıتۆ مıەرد وەردۆ
واخ ئەمەگە تویۆ تهالۆ بۆسۆ وı لەمı تهالۆ بۆسۆ
وێ دıولıمەردەنıدای ولıمەردەنıاه ولıمەردەنı
سıمەردەنە ژوکەک سا وسıفە مı ما و پیێ کۆکıمرانا
İنکار کەردەن
Hatiye anîn ji : anatolianrock.com/ahmet_aslan