Susarak Ozluyorum

Sözcüklerim varmıyor uzaklarına,
Birer birer düşüyor bütün öpmelerim.
Ağır yenilgiler olarak,ağır yenilgiler olarak...
Adresinde yokluğun kıyamet bilerek,
Sadece susarak özlüyorum seni,
Hiç tanımadan ne garip,hiç tanımadan ne garip?
Sense uzak, çok uzakta,bir deniz gibisin resimlerde.
Dokunsam dersim olur, göçerim mecburen
Duydum çok sonradan adın önemli değil
Acın aynı tadi veriyor,acın aynı tadı veriyor zaten.
Adresinde yokluğunu kıyamet bilerek,
Sadece susarak özlüyorum,özlüyorum seni,
Hiç tanımadan, ne garip,hiç tanımadan ne garip?
İşte buna bıçak çekiyorum!!!
Şimdi adı yok, hiç bir sevgilinin,
Zaman zaman değil şimdi
Yalnız benmiydim bu ahir zamanda
Derviş mekanını aşk ile çağıran
Bu ahir zamanda...

آهمەت آسلان - (2004)  ڤا و واخت
سوساراک ۆزلویۆروم

سöزجüکلەرم ڤارمıیۆر وزاکلارıنا,
برەر برەر دüشüیۆر بüتüن öپمەلەرم.
آğıر یەنلگلەر ۆلاراک,اğıر یەنلگلەر ۆلاراک...
آدرەسندە یۆکلوğون کıیامەت بلەرەک,
سادەجە سوساراک öزلüیۆروم سەن,
هچ تانıمادان نە گارپ,هچ تانıمادان نە گارپ؟
سەنسە وزاک, چۆک وزاکتا,بر دەنز گبسن رەسملەردە.
دۆکونسام دەرسم ۆلور, گöچەرم مەجبورەن
دویدوم چۆک سۆنرادان آدıن öنەمل دەğل
آجıن آینı تاد ڤەریۆر,اجıن آینı تادı ڤەریۆر زاتەن.
آدرەسندە یۆکلوğونو کıیامەت بلەرەک,
سادەجە سوساراک öزلüیۆروم,öزلüیۆروم سەن,
هچ تانıمادان, نە گارپ,هچ تانıمادان نە گارپ؟
İشتە بونا بıچاک چەکیۆروم!!!
شمد آدı یۆک, هچ بر سەڤگلنن,
زامان زامان دەğل شمد
یالنıز بەنمیدم بو آهر زاماندا
دەرڤش مەکانıنı آشک لە چاğıران
بو آهر زاماندا...
Hatiye anîn ji : anatolianrock.com/ahmet_aslan