Pervane

Pervaneyim pervane
Ahuzar oldum ateşe
Perim deydim tenine
Yandım kavruldum
.
Döndüm döndüm
Nice döndüm
Ahuzar oldum da döndüm
Aramam derman derdine
Görünmez yüküm gözünde
.
Perim degince tenine
Oynar yüregim içinde
Oynar diregim içinde
.
Pervaneyim pervane
Gözlerim hep tanyerinde
Kızıla dönsün artık küreyi alem
Kızıla dönsün karanlık gece
Yansın yanşn da kavrulsun
Çıranın içine dönsün
.
Aramam derman derdine
Görünmez yüküm gözünde
Perim deşince tenine
Oynar yüregim içinde
Oynar diregim içinde

آهمەت آسلان - (2004)  ڤا و واخت
پەرڤانە

پەرڤانەیم پەرڤانە
آهوزار ۆلدوم آتەشە
پەرم دەیدم تەننە
یاندıم کاڤرولدوم
.
دöندüم دöندüم
نجە دöندüم
آهوزار ۆلدوم دا دöندüم
آرامام دەرمان دەردنە
گöرüنمەز یüکüم گöزüندە
.
پەرم دەگنجە تەننە
ۆینار یüرەگم چندە
ۆینار درەگم چندە
.
پەرڤانەیم پەرڤانە
گöزلەرم هەپ تانیەرندە
کıزıلا دöنسüن آرتıک کüرەی آلەم
کıزıلا دöنسüن کارانلıک گەجە
یانسıن یانشن دا کاڤرولسون
چıرانıن چنە دöنسüن
.
آرامام دەرمان دەردنە
گöرüنمەز یüکüم گöزüندە
پەرم دەشنجە تەننە
ۆینار یüرەگم چندە
ۆینار درەگم چندە
Hatiye anîn ji : anatolianrock.com/ahmet_aslan