Birlik Zamani Dersim

Nice padisahlar geldi cihana
Ilim almak için düstü gümana
Her bir çesit atmış bir yana
Kesilmemiş qal u qırı dersimin
.
Bismillah diyelim haktan inayet
Ta ezel mazar› ihsanı dersim
Muhammet mustafa şah› velayet
On iki imam›n lisan› dersim
.
Ceddimiz şah hasan, şahı horasan
Himmeti bizlere olmuş sayeban
Ikilik perdesini atalım hemen
Birlik makamıdır zamanı dersim

آهمەت آسلان - (2004)  ڤا و واخت
برلک زامان دەرسم

نجە پادساهلار گەلد جهانا
لم آلماک چن دüستü گüمانا
هەر بر چەست آتمıش بر یانا
کەسلمەمش قال و قıرı دەرسمن
.
بسمڵاه دیەلم هاکتان نایەت
تا ئەزەل مازار› هسانı دەرسم
موهاممەت موستافا شاه› ڤەلایەت
ۆن ک مام›ن لسان› دەرسم
.
جەددمز شاه هاسان, شاهı هۆراسان
هممەت بزلەرە ۆلموش سایەبان
کلک پەردەسن آتالıم هەمەن
برلک ماکامıدıر زامانı دەرسم
Hatiye anîn ji : anatolianrock.com/ahmet_aslan