Çirtika

Çirtîka bîvêso daê, mi va, sal o kerre
Ez aman çirtike daê, nêgirotan zerre
Dîlegê mi ke heq ra esto,
Nêwerê emegê xuyê serre
Sano sano sano sano
Nao tariyo, sano
Min dere qedito heqo, vurniya mi gabano
Veciya tersê mi ke ez bimiri,
Mizo, hem dumano
.
Waê waê, waê waê way leminê waê
Ezo amane, veciya re, heqo, gabanê çê vêsay
Sedaê gosê mi ro şiya, nêzan, koti ro veng day
.
Zimiqa bivêso, çewres hêniyê muziri
Abasan kerda parti emser, rocê xiziri
Tersê mino ke ters bo,
Koê vêsay de ewro ez bimiri

آهمەت آسلان - (2004)  ڤا و واخت
چرتکا

چرتیکا بیڤێسۆ داێ, م ڤا, سال ۆ کەررە
ئەز آمان چرتکە داێ, نێگرۆتان زەررە
دیلەگێ م کە هەق را ئەستۆ,
نێوەرێ ئەمەگێ خویێ سەررە
سانۆ سانۆ سانۆ سانۆ
ناۆ تاریۆ, سانۆ
من دەرە قەدتۆ هەقۆ, ڤورنیا م گابانۆ
ڤەجیا تەرسێ م کە ئەز بمر,
مزۆ, هەم دومانۆ
.
واێ واێ, واێ واێ وای لەمنێ واێ
ئەزۆ آمانە, ڤەجیا رە, هەقۆ, گابانێ چێ ڤێسای
سەداێ گۆسێ م رۆ شیا, نێزان, کۆت رۆ ڤەنگ دای
.
زمقا بڤێسۆ, چەورەس هێنیێ موزر
آباسان کەردا پارت ئەمسەر, رۆجێ خزر
تەرسێ منۆ کە تەرس بۆ,
کۆێ ڤێسای دە ئەورۆ ئەز بمر
Hatiye anîn ji : anatolianrock.com/ahmet_aslan